Rica Hell Hotel hedres

Rica Hell Hotel hedres med diplom for å ha hatt et godt samarbeid med attføringsbedriften Fides,NHO og prosjektet Ringer iVannet.

Publisert 02.04.14

Ringer i vannet

Rica Hell hotel med attføringsbedriften Fides gjort flere positive erfaringer ved å rekruttere folk som tidligere har falt utenfor arbeidslivet.
Dette inngår i prosjektet Ringer i Vannet, der hotellet er en av flere samarbeidspartnere. Som takk for samarbeidet ble hotellet overrakt et flott diplom fra NHO i går formiddag. Husøkonom Monika Skaugen fra Rica Hell Hotel sier de har hatt mange positive erfaringer med rekruttering gjennom Ringer
i Vannet. Ved hennes side sitter Lena Sørkilflå, som har fått muligheten til å jobbe på hotellet via en attføringsordning.
– Vi samarbeider med arbeidsgiverne. Så langt har 66 bedrifter i Trøndelag skrevet under på avtalen. Men vi vil få med flere, sier
Janne Krohn-Hansen fra NHO Trøndelag. – I løpet av 2014 er målet vårt å rekruttere 100 nye bedrifter, tilføyer Arve Fossen fra Fides.
Hovedmålet til Ringer i Vannet er å engasjere bedrifter til å ansette folk på attføring. Det mangles arbeidskraft, som ofte kan skaffes gjennom attføring.
Fides har tett oppfølging av sine arbeidstakere, og er på mange måter bindeleddet mellom arbeidstaker og bedrift.
Avtalene kan avvikles om forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver ikke fungerer, slik at begge sitter igjen med verdifull
erfaring og nye sjanser. Bedriftene forplikter seg ikke til å ansette, men ordningen gir gode muligheter for både deltidsjobber
og heltidsjobber. Ringer i Vannet har utviklet sin egen app der man kan lære seg mer om prosjektet og hvordan det jobbes. I tillegg inneholder appen et kart, der du får oversikt over alle samarbeidsbedriftene i hele Norge. Appen heter Ringer i Vannet og kan lastes ned til Iphone og Android.
Tekst tatt fra Stjørdal Blad - OdA øStRAAt 74 83 95 00