Sommerhilsen fra Ringer i Vannet Trøndelag

Arbeidsgruppen i Ringer i Vannet Trøndelag ønsker riktig god sommer! Stort engasjement blant næringslivskontaktene i våre åtte attføringsbedrifter har ført til at 84 medlemsbedrifter har signert rekrutteringsavtaler i vår region. Nå håper vi at riktig mange av disse vil finne nye, kompetente medarbeidere gjennom denne rekrutteringskanalen.

Publisert 08.07.14

Ringer i vannet

Last ned APPen Ringer i Vannet og se hvilke bedrifter som har valgt en ny og annerledes rekrutteringsplattform. Lyst til å bli Ringer i Vannet-bedrift? Det er enkelt - ta kontakt med din nærmeste attføringsberift som du også finner på APPen. 

"Ringer i vannet" er et prosjekt som satser på at så mange som mulig av NHOs 21.000 medlemsbedrifter skal engasjere seg i attføringsarbeid. Bedriftene skal i større grad enn før få dekket sitt behov for arbeidskraft gjennom rekruttering fra attføringsbedrifter.

 

Kontakt oss