Gjennom Ringer i Vannet rekrutteres det kompetanse

Stadig flere bedrifter rekrutterer nye medarbeidere gjennom Ringer i Vannet sammen med NHO og attføringsbedriftene i Trøndelag

Publisert 23.04.14

Ringer i vannet

 

Stadig flere bedrifter rekrutterer nye medarbeidere gjennom Ringer i Vannet sammen med NHO og attføringsbedriftene i Trøndelag

 

70 bedrifter i Trøndelag har så langt inngått rekrutteringsavtaler.

 

Bare siden nyttår har Securitas, Adecco, Nammo Nad AS, Scandic Lerkendal Hotell, Adresseavisens Telefontjenester, Elkem AS Thamshavn, Treider Fagkoler, Intra AS, Norges Taxi AS, Bakers AS,  Washington Mills AS, NRS Norge AS, Trøndelag Bemanning og Reinertsen AS signert.  Felles for disse virksomhetene er at de gjennom rekrutteringsavtalen signaliserer at de ønsker å være en døråpner for personer som av en eller annen årsak har havnet utenfor arbeidslivet og som ønsker seg tilbake.

 

Ringer i Vannet er en ny og annerledes rekrutteringsplattform på næringslivets premisser. Prosjektet har klart å mobilisere inkluderingsviljen i våre medlemsbedrifter og gjør det enkelt for næringslivet å rekruttere bredt.

De fleste medlemsbedriftene i NHO er små og mellomstore bedrifter. Mange av disse trenger arbeidskraft og opplever at rekrutteringsprosessen kan være både tids- og kostnadskrevende. Næringslivet ønsker treffsikkerhet og trygghet når de rekrutterer. En feilansettelse kan få store konsekvenser. Derfor er mange arbeidsgivere forsiktige med å ansette personer som av en eller annen grunn har store hull i CVen. Ofte er skepsisen ubegrunnet, men den må tas på alvor. Ringer i Vannet tilbyr derfor tett oppfølging av både arbeidsgiver og arbeidstaker, for at arbeidsgivere skal føle større trygghet når de rekrutterer arbeidstakere som har vært gjennom et attføringsløp.

 

Det er bedriftens behov som  er i fokus. Når bedriften inngår en avtale med oss, så kartlegger vi rekrutteringsbehovet, finner riktig kandidat og tilbyr tett oppfølging fra attføringsbedriften sin side. Bedriftene kan bli kjent med jobbsøkerne i en praksisperiode før de ansetter fast. I denne praksisperioden har medlemsbedriftene ikke arbeidsgiveransvar for kandidaten. Dersom det ikke blir full klaff mellom arbeidstaker og bedrift kan arbeidstakeren gå tilbake til attføringsbedriften igjen og får prøve seg et annet sted.

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker å bli en Ringer i Vannet-bedrift eller har behov for mer informasjon.