Kompetanse

Norsk lønnsnivå gjør at vi må ha kompetanse i verdensklasse for å være konkurransedyktige. NHO Trøndelag arbeider for å øke samarbeidet mellom norsk næringsliv og våre utdannings- og forskingsinstitusjoner. Vi er også opptatt av å legge til rette for at norske ungdommer fullfører en utdannelse som gjør de godt skodd til morgendagens arbeidsliv.

Nyheter

 • Flere jenter må velge teknologi og realfag

  En ny undersøkelse viser at både jenter og deres foreldre har liten oversikt over mulighetene en teknologiutdanning gir. I dag var 400 jenter i 9. og 10. klasse ved flere ungdomsskoler i Trøndelag samlet for å lære og for å bli bli motivert til å velge annerledes.

  21. november 2017
 • Skole + Næringsliv = sant

  Matregionen Ytre Namdal skaper 1.000 nye arbeidsplasser de neste ti årene. I tillegg vil 1.500 av dagens ansatte skiftes ut. Regionens næringsliv samarbeider stadig tettere med skolene for å løse det store rekrutteringsbehovet.

  15. juni 2016
 • Stort udekket kompetansebehov

  NHOs kompetansebarometer viser at 2 av 3 bedrifter i Trøndelag har et udekket kompetansebehov. – Det er fortsatt betydelig mismatch mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien.

  27. august 2017

Kontakt oss