Kompetanse

Norsk lønnsnivå gjør at vi må ha kompetanse i verdensklasse for å være konkurransedyktige. NHO Trøndelag arbeider for å øke samarbeidet mellom norsk næringsliv og våre utdannings- og forskingsinstitusjoner. Vi er også opptatt av å legge til rette for at norske ungdommer fullfører en utdannelse som gjør de godt skodd til morgendagens arbeidsliv.

Kontakt oss