Kompetanse

Norsk lønnsnivå gjør at vi må ha kompetanse i verdensklasse for å være konkurransedyktige. NHO Trøndelag arbeider for å øke samarbeidet mellom norsk næringsliv og våre utdannings- og forskingsinstitusjoner. Vi er også opptatt av å legge til rette for at norske ungdommer fullfører en utdannelse som gjør de godt skodd til morgendagens arbeidsliv.

Nyheter

  • Stort udekket kompetansebehov

    NHOs kompetansebarometer viser at 2 av 3 bedrifter i Trøndelag har et udekket kompetansebehov. – Det er fortsatt betydelig mismatch mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien.

    27. august 2017
  • Skole + Næringsliv = sant

    Matregionen Ytre Namdal skaper 1.000 nye arbeidsplasser de neste ti årene. I tillegg vil 1.500 av dagens ansatte skiftes ut. Regionens næringsliv samarbeider stadig tettere med skolene for å løse det store rekrutteringsbehovet.

    15. juni 2016

Kontakt oss