Teknologi i praksis

Elevene på Huseby skole i Trondheim i det nyetablerte valgfaget Teknologi i praksis, arbeider med 2.5-3D-modellering og styringsteknikk. De får oppfølging av både faglærer og relevante aktører fra arbeidslivet.

Publisert 27.02.14

Kompetanse

Det nye valgfaget Teknologi i praksis: Fra idè til modell

Elevene skal arbeide med 2.5-3D-modellering og styringsteknikk. Tema for undervisningen i høstsemestret vil omhandle måle teknikk og 2,5.-3D-modellering i ulike materialer og styringsteknikk.

Fokus vil være å arbeide med egne oppgaver fra idé til ferdig modell. Undervisningen legger vekt på et samarbeid med industrien og har inngått en avtale med to lokale bedrifter som arbeider med teknologisk innovasjonsarbeid.

En av bedriften er Trondheimsbedriftene Sandvik Teeness som produserer ”Silent Tools” for verdensmarkedet. Den andre samarbeids partneren er M-Tehc, et mindre mekanisk verksted som arbeider med prototyper på oppdrag for ulike virksomheter som Sintef, Forsvaret og oljeindustrien.

Målet med samarbeidet er:

  • å skape en økt interesse hos elevene for teknologiske fag
  • gi elevene muligheter til å oppdage ulike karrierevalg innen teknologifag
  •  gi elevene kunnskap forståelse for hvilke krav og forventninger arbeidslivet har til sine medarbeider og til produksjon
  • hente inspirasjon og hjelp til å løse egen oppgaver
  • få kunnskap om industrielt produksjon ved hjelp 3D-moddelering og styringsteknikk
  • øke elevenes kjennskap/forståelsen for hvordan en benytter modellerings verktøyene i utviklingen av prototyper

Undervisningsoppleggets faglige fokus

Faglig fokus for undervisningsopplegget er:

  • Måle teknikk
  • Materialteknikk
  • Bruk av 3D-modelleringsprogram iModela Creator og Controller Modela Player
  • Programmering i Ardunio C

Elevene dokumenterer arbeidet gjennom log og presentasjoner av eget arbeid. Det er foretatt 2 bedriftsbesøk i høstsemesteret. Ett på Sandvik Teeness og et hos M-Tehc.

Elevene fikk en grundig gjennomgang av virksomhetene og anledning til å stille en rekke spørsmål, alt fra utdannelse til produksjonsprosesser.

De uttrykte i ettertid at bedriftsbesøkene var svært positivt og vellykket. Flere elever hadde et sterkt ønske om å få avtjene arbeidsuken i 9. klasse ved M-Tehc.

Samarbeidet var vellykket og skal fortsette i vårhalvåret.