Prosjekter

Nyheter

 • Flere jenter må velge teknologi og realfag

  En ny undersøkelse viser at både jenter og deres foreldre har liten oversikt over mulighetene en teknologiutdanning gir. I dag var 400 jenter i 9. og 10. klasse ved flere ungdomsskoler i Trøndelag samlet for å lære og for å bli bli motivert til å velge annerledes.

  21. november 2017
 • Aktivt samarbeid gir gode resultater

  NHO og LO i Trøndelag har stor tro på at medarbeiderdrevet innovasjon kan bidra til å styrke arbeidslivet og konkurranseevnen i regionen

  18. september 2015
 • Viktig med mangfold i styrerommene

  NTNU Accel AS rigges for å bli innovasjonslokomotivet i Midt-Norge. Organisasjonen rundt NTNU Accel fremstår dessverre som en arena hvor stort sett menn gis tilgang til talerstolen.

  28. januar 2015

Kontakt

Hanne Falstad

Seniorrådgiver

NHO Trøndelag

hanne.falstad@nho.no
Telefon
93040017