Prosjekter

Nyheter

  • Aktivt samarbeid gir gode resultater

    NHO og LO i Trøndelag har stor tro på at medarbeiderdrevet innovasjon kan bidra til å styrke arbeidslivet og konkurranseevnen i regionen

    18. september 2015
  • Viktig med mangfold i styrerommene

    NTNU Accel AS rigges for å bli innovasjonslokomotivet i Midt-Norge. Organisasjonen rundt NTNU Accel fremstår dessverre som en arena hvor stort sett menn gis tilgang til talerstolen.

    28. januar 2015

Kontakt

Hanne Falstad

Seniorrådgiver

NHO Trøndelag

hanne.falstad@nho.no
Telefon
93040017