Nyhetsarkiv

  1. Partssamarbeid styrker næringslivet

    5. oktober 2016 | Prosjekter, Trøndelag

    NHO og LO er opptatt av å styrke våre medlemmers innovasjonsgrad, blant annet gjennom metoden Medarbeiderdrevet innovasjon.