Bakgrunn og historie

Årets Vestfoldbedrift er en pris som deles ut en gang i året for å oppmuntre og påskjønne en bedrift som har utmerket seg på en positiv måte i prisåret.

Publisert 19.11.13

Årets vestfoldbedrift

Prisen til Årets industribedrift i Vestfold ble innstiftet av Vestfold Industriforening og utdelt for første gang i 1985. Ved etableringen av NHO Vestfold i 1988 overtok NHO Vestfolds kontaktutvalg for industri denne oppgaven, og senere styret som utpeker en jury.

Statuttene er noe endret siden prisen ble etablert og tilpasset utviklingen i næringslivet. Fra statuttene heter det blant annet:

§ 1
”Årets Vestfoldbedrift” er en pris som årlig tildeles av NHO Vestfold til en bedrift beliggende i Vestfold. Formålet med prisutdelingen er å oppmuntre og påskjønne særlig betydningsfull innsats.

§ 2
”Årets Vestfoldbedrift” skal ha utmerket seg på en positiv måte og skapt økt interesse og oppmerksomhet i samfunnet for sin bedrift og/eller bransje. Bedriften må ha bevist sin levedyktighet, være basert på nyskaping og ha en fremtidsrettet og ny måte og tenke på, og være en rollemodell for alle de unge som etablerer Ungdomsbedrifter i skolen.

Forslag på kandidater til prisen kan innsendes av personer, bedrifter, institusjoner eller organisasjoner. Det kan kun foreslås bedrifter innen NHO-bransjer, men prisen kan også tildeles bedrifter som ikke er medlem. En bedrift kan normalt motta prisen kun en gang. Prisen utdeles av NHO Vestfold, i forbindelse med den årlige næringskonferansen i Vestfold.