Bakgrunn og historie

Årets Vestfoldbedrift er en pris som deles ut en gang i året for å oppmuntre og påskjønne en bedrift som har utmerket seg på en positiv måte i prisåret.

Publisert 19.11.13

Årets vestfoldbedrift

Prisen til Årets industribedrift i Vestfold ble innstiftet av Vestfold Industriforening og utdelt for første gang i 1985. Ved etableringen av NHO Vestfold i 1988 overtok NHO Vestfolds kontaktutvalg for industri denne oppgaven, og senere styret som utpeker en jury.

Statuttene er noe endret siden prisen ble etablert og tilpasset utviklingen i næringslivet. Fra statuttene heter det:

                                                    § 1
”Årets Vestfoldbedrift” er en pris som årlig tildeles av NHO Vestfold til en bedrift beliggende i Vestfold. Formålet med prisutdelingen er å oppmuntre og påskjønne særlig betydningsfull innsats.

                                                    § 2
”Årets Vestfoldbedrift” skal ha utmerket seg på en positiv måte, bidratt til verdiskaping og sysselsetting samt skapt økt interesse og oppmerksomhet i samfunnet for sin bedrift og/eller bransje. Det vektlegges hvordan bedriften utøver samfunnsansvar.

                                                    § 4
Prisen utdeles av NHO Vestfold, enten i forbindelse med den årlige næringskonferansen eller i tilknytning til et annet arrangement. For vurderingen av priskandidater utpekes en jury av NHO Vestfolds styre.

                                                    § 5
Forslag på kandidater til prisen kan innsendes av personer, bedrifter, institusjoner eller organisasjoner. Det kan kun foreslås bedrifter innen NHOs medlemmer. En bedrift kan normalt motta prisen kun en gang.


Styret i NHO Vestfold

Kontakt oss

Jon Grimsgaard

Bedriftsrådgiver

NHO Vestfold

jon.grimsgaard@nho.no
Telefon
92287375