Foredragsholderne på Næringskonferansen 2014

Publisert 06.01.14

Vestfold og Telemark

 NHOs President

Tore Ulstein, President, NHO

Tore Ulstein har vært president i Næringslivets Hovedorganisasjon siden juni 2013. Han er styreleder og visekonsernsjef i Ulstein Group ASA. Ulstein er utdannet sivilingeniør og har doktorgrad fra NTNU. Han har vært med på utviklingen av kunnskapsparken i Ålesund, NCE Maritime i Ålesund og den maritime innovasjonsgruppen i Norsk Industri.

FylkesrådmannVestfoldfylkeskommune

Egil Johansen, Fylkesrådmann Vestfold fylkeskommune

Egil Johansen er utdannet siviløkonom og har jobbet for Aker Norcem, Aker AS, Olje- og energidepartementet og Norges Handelshøyskole. Som rådmann i Vestfold Fylkeskommune leder Johansen regionalt utviklingsarbeid og legger til rette for samarbeid mellom skole og næringsliv.

 Rådgiver NHOVestfold

Vivil Hunding Strømme, Rådgiver NHO Vestfold
Som rådgiver på regionskontoret i Vestfold jobber Strømme for at elever og studenter skal få innsikt i næringslivets rolle som verdiskaper og et bedre grunnlag for sine yrkes- og utdanningsvalg.

June Breivik

June Breivik, Utviklingssjef for e-læring på Handelshøyskolen BI

June Breivik har jobbet i og vært Webredaktør i Direktoratet for forvaltning og IKT, Prosjektleder for Digital skole i Hordaland fylkeskommune, rektor og enhetsleder i skolen i Lindås kommune.

Amir Sasson

Amir Sasson, Associate Professor, BI, Norwegian Business School
Amir Sasson er utdannet ved University of Liverpool (L.L.B.) og Handelshøyskolen BI (MSc, PhD). Han har vært førsteamanuensis ved University College Dublin og gjesteforsker ved Stanford University og Technion. Han skrev sammen med professor Torger Reve boka "Et Kunnskapsbasert Norge" som kommer med en ny konseptuell utvikling som baner vei for å takle fremtidige utfordringer for næringslivet, og etablerer et begrepsapparat for offentlig næringspolitikk.

Maalfrid Brath

Maalfrid Brath, Konsernsjef Manpower Group

Maalfrid Brath er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole samt siviløkonom fra BI. Hun var konserndirektør for forretningsutvikling i Storebrand før hun kom til Manpower Group.

Sten Magnus

Sten Magnus, inntil nylig konsernsjef i Umoe Restaurants AS

Sten Magnus er faglært kokk og ekte hotell- og restaurantfagmann! Han startet sin karriere som Soussjef på Klækken Hotell og var inntil nylig konsernsjef i Umoe, Norges ledende serveringskjede med 4500 ansatte og ca. 210 restauranter inntil nylig. Magnus er tidligere hovedstyremedlem i NHO og var også tidligere formann i etikkutvalget.