Gå for næringslivet

Bedriftsledere og politikere snakker og går kyststi - samtidig!

Foto: Einar Røsås

Vi skaper møteplasser for dialog