12:45 Det handler om mennesker - og det gir resultater!