Miniseminar om offenlige innkjøp

Nytt regelverk trer i kraft 1. januar 2017 – hva betyr det for deg som leverandør?

Arnhild D. Gjønnes Fotograf: Moment studio

NHO Vestfold, i samarbeid med det regionale leverandørutviklingsprogrammet i BTV-regionen, inviterer til et miniseminar om offenlige innkjøp.

Tema:

  • Nytt regelverk trer i kraft 1.januar 2017 – hva betyr det for deg som leverandør?
  • Innovative offentlige anskaffelser - dialog som kan gi deg nye markedsmuligheter
  • Kort om Larvik kommunes anskaffelsesstrategi
onsdag 02. nov. 2016
Tid Foredrag/foreleser Sted
  Se hele programmet her  
08:30 - 08:30 Registrering og kaffe
08:30 - 08:45 Velkommen

Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

08:45 - 10:45 Nytt regelverk for offentlige anskaffelser trer i kraft 1. januar 2017. Hva innebærer disse endringene for deg som bedrift?

Arnhild Dordi Gjønnes, advokat NHO

På en rekke områder vil det nye regelverket by på tvil og utfordringer. Dette vil gjelde i stor grad innenfor det nasjonale området der det nå ikke vil være prosedyreregler å forholde seg til. I tillegg vil det bli krav om at all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og tilbyder i konkurransefasen skal være elektronisk. 

Vi vil blant annet belyse:

  • Nye terskelverdier 
  • Nytt nasjonalt regelverk 
  • Nye EØS-regler 
  • Krav om bruk av lærlinger
10:45 - 11:00 Pause

Kontakt oss

Jon Grimsgaard

Bedriftsrådgiver

jon.grimsgaard@nho.no
Telefon
92287375