Program

onsdag 2. nov. 2016
Tid Foredrag/foreleser Sted
08:00 - 08:30 Registrering og kaffe
08:30 - 08:45 Velkommen

Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

08:45 - 10:45 Nytt regelverk for offentlige anskaffelser trer i kraft 1. januar 2017. Hva innebærer disse endringene for deg som bedrift?

Arnhild Dordi Gjønnes, advokat NHO

På en rekke områder vil det nye regelverket by på tvil og utfordringer. Dette vil gjelde i stor grad innenfor det nasjonale området der det nå ikke vil være prosedyreregler å forholde seg til. I tillegg vil det bli krav om at all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og tilbyder i konkurransefasen skal være elektronisk. 

Vi vil blant annet belyse:

  • Nye terskelverdier 
  • Nytt nasjonalt regelverk 
  • Nye EØS-regler 
  • Krav om bruk av lærlinger
10:45 - 11:00 Pause
11:00 - 11:30 Innovative offentlige anskaffelser – dialog som kan gi deg nye markedsmuligheter

Cecilie M. Endresen, prosjektleder Nasjonalt/regionalt program for leverandørutvikling

Hva er Leverandørutviklingsprogrammet og innovative offentlige anskaffelser?
Hvordan kan jeg som bedrift benytte mulighetsrommet i dialogen best mulig?

11:30 - 12:00 Hvordan ser vi potensiale i dialogen med markedet om fremtidige anskaffelser?

Larvik kommune

Larvik kommune har som målsetting, gjennom fremtidige, innovative anskaffelser, å få enda bedreog mer effektive løsninger og tjenestetilbud til innbyggerne.

12:00 - 12:30 Lunsj