NHO kurs: Konflikthåndtering

19. okt. 10 - 16 på Hotell Vic i Porsgrunn

Advokat i NHO, Gro Øien

Dette går vi gjennom på kurset:
- Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsgiver og arbeidstaker når det gjelder konflikthåndtering
- Hva som kjennetegner en konflikt, og ulike typer konflikter
- Forholdet til arbeidsgivers styringsrett
- God saksbehandling av konflikter
- Ulike aktører som de tillitsvalgte, verneombud, bedriftshelsetjeneste mv
- Betydning av rolleforståelse på arbeidsplassen
- Mekling og forebygging
- Konstruktiv kommunikasjon i konfliktsituasjoner

Kursholder er Gro Øien, advokat i avdeling Lønn og tariff i NHO.  Hun er i tillegg til å være advokat, utdannet advokatmekler og har kompetanse innen konflikthåndtering og ulike meklingsmetoder. Kurset koster 2900 kroner for medlemmer.