Årskonferanse 2018 NHO Telemark Vestfold

Invitasjon, program og påmeldingslenke kommer på nyåret. Konferansen blir holdt på Ælvespeilet i Porsgrunn. Send e-post til oss om du har ønsker eller innspill. Temaet er "Verdien av arbeid".

Presidenten i NHO, Arvid Moss er blant gjestene. Han vil formidle tanker fra hovedkonferansen vi holder i Oslo 9. januar, som retter fokus mot et arbeidsliv i rask endring. Vi må sørge for at bedriftene utvikles og vokser, at flere kommer i arbeid slik at vi kan fortsette å ha et godt velferdstilbud. Ses vi?

Kontakt oss

Vivil Hunding Strømme

Rådgiver

NHO Vestfold

vivil.hunding.stromme@nho.no
Mobil
95936337