Presentasjoner fra Gode innkjøp - Stopp de useriøse

Her kan presentasjonenene fra konferansen "Gode innkjøp - Stopp de useriøse", lastes ned.

Publisert 26.11.14

Vestfold

Hvordan komme i posisjon til å vinne offentlige kontrakter? v/ Andreas Pihlstrøm, NHO

Leverandørutvikling - Innovative innkjøp og regionale muligheter! v/ Per Harbø, Nasjonalt program for leverandørutvikling

Offentlige innkjøp - Skiensmodellen, v/ Sven Egil Kristoffersen, Skien Kommune

Hvordan ser fremtiden ut for bygg & anleggbransjen i vår region? v/ Bjørn Erik Øye

Det skal være enkelt å være seriøs, v/ Audun Lågøyr, BNL

Erfaringer fra samarbeidet i Vestfold, v/ assisterende Fylkesmann Lasse Berggreen

Fra ord til handling, v/ Øystein Seljeflot, EBA