Tariffmøte 8. mai 2018

NHO og Landsforeningene inviterer bedriftens ledelse og forhandlingsansvarlige til orienteringsmøter om Tariffoppgjøret 2018 i Skien og Sandefjord

Mer informasjon om tid og sted følg lenken nederst på siden.

Seniorrådgiver Mona Haug Medhus fra NHOs lønn- og tariffseksjon leder møtene som vil handle om årets oppgjør og den økonomiske situasjonen og tips til lokale forhandlinger og forhandlingsteknikk.n

Norsk Industri vil være til stede på møtene for å kunne gi informasjon om endringene i Industrioverenskomsten VO-delen kapittel 8, reise, kost og losji (RKL). Det er rom for spørsmål og dialog.

Vi oppfordrer alle bedrifter som er berørt av VO-delen kapittel 8 til å delta, herunder industribedrifter og bemanningsbedrifter som leverer personellressurser til industribedriftene.

Kontakt oss

Helene Marie Naper

Advokat

NHO Vestfold og Telemark

helene.naper@nho.no
Mobil
41034734