Utviklingsprogram for økt verdiskaping og konkurransekraft

Ta kontakt hvis ledergruppen trenger en timeout for å løfte blikket fra daglige gjøremål og tenke større. Vårt program gir tidsaktuell, praktisk og faglig påfyll ved hjelp av erfarne prosessveiledere.

Samlingene er 21.3, 10.5 og 24.8 og tilbys kun 8 medlemsbedrifter. Formålet er å sikre at dere får - et tydelig fremtidsrettet forretningskonsept - en samkjørt handlekraftig organisasjon som støtter strategien - rask endringsevne og stor gjennomføringskraft. Programmets ledere Efwa Hagström og Lars Myren vil fokusere på at dere som deltakere

  • øker bevisstheten rundt viktige hindre og drivere av verdiskaping- og konkurransekraft
  • får verdifull og tidsaktuell faglig påfyll mikset med øvelser
  • får konstruktive og ærlige tilbakemeldinger fra prosesslederne og de andre deltakerne hvis ønsket
  • får mulighet til å bygge et nettverk
  • jobber med individuelle, konkrete oppgaver mellom samlingene for å akselerere utviklingsprosessen
  • får mulighet til å bestille mer lederstøtte fra veilederne: Workshops, ledercoaching, og/eller prosessveiledning
Vivil Hunding Strømme

Rådgiver

NHO Vestfold og Telemark

vivil.hunding.stromme@nho.no
Mobil
95936337