Nyheter

 1. Hvordan gjør vi dagens eksisterende og nye bygg energismarte for framtida?

  16. januar 2018 | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold og Telemark

  På den regionale konferansen «Energismarte bygg» i Buskerud, Telemark og Vestfold 11.januar, ble lupen satt på de nyeste, bærekraftige, tekniske og økonomiske, gode energiløsningene. Som medarrangør av konferansen hadde Nasjonalt program for leverandørutvikling et mål om å spre informasjon om mulighetene som finnes i bruk av innovative anskaffelser i regionen. Muligheter til å skape bedre, bærekraftige bygg med lavt energibruk og god økonomi, samt bidra til innovative, regionale leverandører og lokal verdiskaping.

 2. Velferdsteknologi fra pilot til skala – nå løsner det!

  3. januar 2018 | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold og Telemark

  Nasjonalt program for leverandørutvikling har de siste årene lagt mye innsats i å få offentlige virksomheter til å samarbeide om innovative anskaffelser på områder der de har samme behov. Vi er derfor veldig fornøyde, og mektig imponerte over Larvik kommune som leder an når 29 kommuner på nyåret lyser ut en felles innovativ anskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte. Fellesanskaffelsen er den største i Leverandørutviklingsprogrammets historie.

 3. NHO Vestfold og Telemark blir en region

  13. desember 2017 | Telemark, Vestfold og Telemark

  01.01.2018 slo NHO Vestfold og NHO Telemark seg sammen. Regionkontoret blir på Klosterøya i Skien med 6 ansatte.

 4. Vestfoldbedriftene positive

  11. desember 2017 | Vestfold og Telemark

  Etter sterk oppgang i markeds-tilfredsheten gjennom fjoråret, fortsatte oppgangen for Vestfoldbedriftene i 2017, og tilfredsheten har holdt seg på høyt nivå

 5. Nye Labakken skole - ambisjoner om en "levende by"

  6. november 2017 | Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Vestfold og Telemark

  I september 2016 ble det vedtatt å bygge ny samlokalisert skole for Herstad og Vestskogen skoler på Labakken - med en intensjon om å skape fremtidens skole. I tilknytting til skolen skal det bygges ny idrettshall med motorikkhall som en del av skoleanlegget. Skolen skal kjennetegnes som en "levende by" ved at flere ulike og livfulle virksomheter og aktiviteter er lokalisert sammen. Skolen skal tilføres funksjoner som gjør den til mer enn en skole; et flerbrukshus i samhandling med nærmiljøet. Prosjektet har miljømål - både i forhold til selve bygget og bygg- og anleggsplassen; plusshus (subsidiært passiv hus), 30% reduksjon av klimagassutslipp ift referansebygg og fossilfri byggeplass. Nå ligger prekvalifisering til konkurransen ute - og vi håper mange leverandører tar utfordringene!

 6. Kommuner på kunnskapsfangst

  6. november 2017 | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold og Telemark

  36 deltagere fra 16 kommuner og en fylkeskommune "fylte opp kofferten" med kompetanse om hvordan de kan anskaffe de beste innovative, fremtidsrettede og bærekraftige løsningene - når blant annet skoler, omsorgsbygg, brannstasjoner, idrettshaller skal bygges i deres kommuner.

 7. Leverandørkonferanse - Nytt Sykehus i Drammen

  31. oktober 2017 | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold og Telemark

  Det investeres 8,6 mrd i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Denne investeringen er det en vilje om at skal benyttes som en motor i utvikling av nye løsninger, produkter og tjenester på flere områder. Prosjektledelsen for bygging av det nye sykehuset ønsker å se på mulighetsrommet; både i gjennomføring av selve byggeprosessen, i utformingen av bygget og i forhold til å få de mest brukervennlige og fremtidsrettede tjenestene i bygget når sykehuset står ferdig i 2024.

 8. Dokumenterte klima- og miljøgevinster

  9. oktober 2017 | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold og Telemark

  Vi hører ofte spørsmålet «Men, er det ikke mye dyrere å anskaffe miljøvennlig, da?» Svaret er ikke et entydig ja – i alle fall ikke gjennom vår erfaring med det offentlige som miljøbevisst oppdragsgiver og tilrettelegger for dialog med relevante markedsaktører. Faktisk kan vi dokumentere både betydelige offentlige midler spart og klima- og miljøgevinster gjennom innovative anskaffelsesprosesser i mange av prosessene hvor Leverandørutviklingsprogrammet har bistått i markedsdialogen.

 9. Lyttende politikere likte dialogmøtet

  6. september 2017, Flere jobber sikrer velferden | Vestfold og Telemark

  NHO Vestfold samlet denne uken et knippe bedriftsledere og politikere i innspurten av valgkampen

 10. Månedens bedrift august 2017

  1. september 2017 | Vestfold og Telemark

  Vilnis og Mirela er yrkessjåfører hos Glenn Rudi Baan i Tide buss Vestfold og har frivillig tatt et 100 timers norskkurs på kveldstid!

 11. DIALOG som utviklingsverktøy

  31. august 2017, Innovative anskaffelser | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold og Telemark

  Over 70 ansatte fra 15 forskjellige kommuner i Telemark og Vestfold gikk spent inn i dialogen med de 30 leverandørene som deltok på dialogkonferansen vedr. anskaffelse av digitale, mobile trygghetsalarmer på Ibsenhuset i Skien i går.

 12. Stortingsnominerte møtte bedriftsledere

  30. august 2017 | Vestfold og Telemark

  Tyngde og lengde på modul-vogntog, savnet av KIA, rom-industri som infrastruktur og Torp i stedet for en tredje rullebane!

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
...
9 >