4-felts E-18 åpnet i dag!

Statsminister Erna Solberg åpnet ny E-18-parsell i dag, og med det kan vi kjøre 4-felts motorvei fra Oslo - Larvik.

Statsminister Erna Solberg holder åpningstalen

Publisert 04.07.14

Vestfold

I dag roper næringslivet hipp hurra og et rungende gratulerer med dagen! Åpningen av E-18 sikrer næringslivet bedre rammevilkår og større forutsigbarhet, og åpner opp for utviklingen av en robust og attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion.

-Vi er takknemlige for en handlekraftig regjering med statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i spissen, sier NHO Vestfolds regiondirektør Kristin Saga, som selv deltok på åpningen i dag. - Dette har vi ventet på lenge, så vidt jeg vet helt siden første gangs behandling i Stortinget i 1964 – og da var ikke jeg engang født, smiler hun. -En takk må også rettes til alle de som gjennom mange år har bidratt til dagen i dag!

-Infrastruktur har vært viktig for NHO gjennom 25 år, og ingen enkeltsak er det blitt jobbet så mye med i NHO Vestfold som E-18-utbyggingen, sier Saga. -Nettopp fordi denne saken har vært avgjørende for våre medlemmer.

Det har vært pekt på flere års forsinkelser som følge av uenighet innad i fylket, men etter at de var ryddet av veien har E-18 forent regionen på en forbilledlig måte, og her har både Vestfold og Telemark stått sammen. Næringslivet i Vestfold og Grenland gikk sammen med NHO og LO for 10 år siden og dannet Næringsgruppen for E-18, som har vært en pådriver i utbyggingsarbeidet i godt samarbeid med Vegvesenet, spesielt med Tore Kaurin. Tidligere regiondirektør i NHO Vestfold Einar Røsås, LOs tidligere distriktssekretær Per Kristian Finstad og Vestfolds egen "samferdselsminister" Tom Olaf Kjær gjorde et svært viktig arbeid sammen med resten av gruppen, noe som medførte at den faktisk ble lagt ned i fjor. 

-Det er viktig å understreke veiens betydning for hele næringslivet på øst- og sørlandet, fortsetter Saga. -Med 4-felts motorvei fra Oslo til Larvik har avstandsulempene og køproblematikk blitt vesentlig redusert. -Det reduserer også transportkostnadene til bedriftene og øker forutsigbarheten for både pendlere og godstransport i hele regionen.  -Vår attraksjonskraft styrkes, det er nå fullt mulig å bevege seg godt i hele bo- og arbeidsmarkedsregionen, og bedriftene vil i større grad få tilgang til nødvendig kompetanse, understreker hun.

-Det er samtidig på sin plass med en liten refleksjon rundt hvordan vi bygger vei. Stykkevis og delt er etter NHOs mening en lite egnet utbyggingsform - og forutsigbarhet i vekstfremmende investeringer er høyt prioritert i næringslivet. Hvordan vi planlegger, finansierer og gjennomfører samferdselsprosjekter krever nytenkning, og for næringslivet er det når infrastrukturen står klar til bruk som betyr mest. Det er et tankekors at ny vei står i fare for ikke å bli brukt nok fordi en nødvendig bompengefinansiering gir et for høyt kostnadsnivå i bedrifter som allerede ligger høyt nok på den skalaen. Vi oppfordrer til å lytte enda mer til Vestfold fylkeskommunes innspill om hvordan få satsene ned.

-Ambisjonene slutter ikke her. Firefelts motorvei videre mot Grenland er viktig slik at Vestfold og Grenland blir knyttet enda tettere sammen i en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Neste viktige samferdselssak for Vestfold handler om kryssingen av Ytre Oslofjord slik at også Østfold blir knyttet sterkere til denne regionen med en fast forbindelse. Riktig infrastruktur er avgjørende for utviklingen av vår region, derfor feirer vi stort i dag, avslutter regiondirektøren.

 

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold

kristin.saga@nho.no
Telefon
90181077