NHOs Nærings-NM

Vestfold havner som vanlig midt på treet i NHOs Nærings-NM, men enkeltkommuner som Stokke og Re markerer seg godt på listen. Stavangerregionen er ikke uventet en klar vinner blant de 83 regionene.NHO

Publisert 08.01.14

Vestfold

Vestfold kommer på tiende plass i fylkesoversikten i NHOs Nærings-NM, som måler antall nyetableringer, samt næringslivets lønnsomhet, vekst og størrelse.

Nærings-NM 2013

Fylket er igjen oppdelt i 2 regioner; Tønsbergregionen og Sandefjord/Larvik/Lardal – som kommer på hhv 44. og 48. plass i regionoversikten. Blant Vestfolds 14 kommuner troner Stokke på toppen i år som i fjor, og overraskelsen er Re som har seilt inn på 2. plass. I landsfordelingen ligger Stokke på 66. plass, mens Re havner på plass nr. 80, og det er gode resultater i et land med 428 kommuner. Nederst på listen av Vestfoldkommunene finner vi Hof, som ligger som nr. 393 i landet.

Se hele oversikten her. Velg Vestfold og se de forskjellige kommunene.

-I lys av økonomibarometeret som NHO Vestfold legger frem i disse dager, der Vestfoldbedriftene er landets mest pessimistiske når det gjelder markedsutsikter for 2014, er resultatene av Nærings-NM et varsko til oss alle om å ta sterkere grep om næringsutviklingen i fylket vårt, sier regiondirektør Kristin Saga i NHO Vestfold. -Det holder ikke å være fornøyd med å havne "midt på treet" hvert eneste år, fortsetter hun. -Vi har gode forutsetninger for vekst når vi ser på fylkets attraksjonskraft, som for eksempel handler om gode boforhold, godt tilrettelagt infrastruktur, regionale næringsarealer, godt samspill mellom privat og offentlig sektor, samt tilgang på relevant kompetanse.

-Vekst og lønnsomhet er grunnleggende forutsetninger for økt sysselsetting og dermed sikring av vår velferd, sier Saga, og vi må legge til rette for å utvikle et mer robust næringsliv, slik at også Vestfold får en vekst i antall arbeidsplasser i privat sektor.- Arbeidet med den regionale planen for verdiskaping og innovasjon er godt i gang, og ulike arbeidsgrupper skal belyse utvalgte tema som "næringsoffensiv offentlig sektor". -Hva betyr en næringsoffensiv offentlig sektor i Vestfold, og hva kan politikere og regionale myndigheter bidra med slik at Vestfold klatrer høyere opp i Nærings-NM i fremtiden, avslutter Kristin Saga.

Nasjonale resultater
Sola kommune i Rogaland er beste kommune de siste ti årene sett under ett. Årets overraskelse er Berg kommune i Troms, som havner på andreplass, mens fjorårets vinner Sandnes (Rogaland) er henvist til tredjeplass. Som vanlig de siste årene dominerer vestlandskommunene, med 12 kommuner blant de 20 beste. De små kommunene gjør det generelt svakere i Nærings-NM enn de store. De svakeste kommunene i Nærings-NM 2012 er gjennomgående små kommuner.

På regionlisten følger Trondheimsregionen, Ålesundregionen, Sunnfjord og Bergen etter Stavangerregionen.

Næringspolitisk direktør i NHO, Petter Haas Brubakk, peker på olje, gass og fisk som driveren til de gode resultatene langs kysten, fra Rogaland til Nord-Trøndelag. Berg kommunes rykk oppover listen forklarer han slik: - Små kommuner kan ha store endringer fra år til år. Vi mener likevel våre undersøkelser gir et riktig bilde. Det virker som en robust vekst. Berg er motstrøms til andre små kommuner, sier Brubakk.