Ringer i vannet

NHOs nye prosjekt "Ringer i Vannet" handler om å bygge bro mellom næringslivets behov for arbeidskraft og attføringsbedriftenes tilbud av kandidater. Prosjektleder Rune Kvarme i NHO Service besøkte Vestfold for å samle attføringsbedriftene, NAV og NHO Vestfold til felles innsats.

Publisert 11.05.12

Ringer i vannet

På møtet hos JobbIntro i Horten deltok også  iFokus, Fønix og Velle, og disse attføringsbedriftene går i bresjen for  Ringer i vannet i Vestfold. Attføringsbedriftene tilbyr kompetent arbeidskraft til næringslivet i Vestfold samtidig som de bistår med tilrettelegging og tett oppfølging av kandidatene der det er behov for det. Bedriftene tilbys først kandidater gjennom praksisplasser, og når det fungerer bra vil det kunne føre til ansettelser til det beste for både arbeidstaker og bedrift. Slik sikres trygge rekrutteringsprosesser samtidig som bedriftene tar samfunnsansvar. NAV Vestfold er sterkt involvert i arbeidet og NHO Vestfold koordinerer prosjektet.

-Det vil være et stort behov for kompetent arbeidskraft i næringslivet fremover, og vi må ta i bruk alle ressurser, sier nasjonal prosjektleder Rune Kvarme. Vi har stor tro på at Ringer i vannet vil øke og styrke antall kontaktformidlinger mellom attføringsbedriftene og våre øvrige medlemmer. NHO bidrar med å utnytte eksisterende møteplasser samt skape nye mellom attføringsbedriftene og andre medlemsbedrifter.

-Vi tror det er mange bedriftsledere som ikke vet hvilke muligheter attføringsbedriftene kan tilby dem når det gjelder trygg rekruttering, og ved å møtes, bli kjent med hverandre og ha god dialog om utfordringer og muligheter skapes gode resultater nettopp som ringer i vannet, avslutter Kvarme.