Arbeidslivskriminalitet i byggebransjen

Invitasjon til konferanse 12. november 2015. Samarbeid på tvers av etater, næringslivet og øvrig offentlig sektor for å møte utfordringen

Publisert 16.10.15

Vestfold og Telemark

Formålet med konferansen er å etablere et treffpunkt for kompetansepåfyll og nettverksbygging mellom offentlig sektor og næringslivet i arbeidet for bekjemping av arbeidslivskriminalitet i byggebransjen i Vestfold. Resultater og dialog rundt nye samarbeidsområder nasjonalt og lokalt i Vestfold, vil være sentrale temaer på konferansen.

Kriminalitet i arbeidslivet er en økende utfordring og Vestfold har klare utfordringer. Vi har store investeringer innen samferdsel og annen offentlig utbygging, vi har et stort privat byggemarked med boliger og hytter og vi ligger svært strategisk til for arbeidsinnvandring med flyplass, ferjer og ny E-18. På den annen side har vi lang og god erfaring med samarbeid på tvers av etater, næringslivet og øvrig offentlig sektor. I 2014 ble det etablerte et samarbeid mellom offentlig sektor og næringslivet i Vestfold for bekjemping av arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. Deltakere i samarbeidet er Fylkesmannen i Vestfold, Skatt Sør, Arbeidstilsynet, Politiet, KS, NHO og LO. Flere av disse er med i SMSØ (Samarbeid mot svart økonomi) som er medarrangør til konferansen.

PROGRAM 

PÅMELDING

Kontakt oss

Jon Grimsgaard

Bedriftsrådgiver

NHO Vestfold

jon.grimsgaard@nho.no
Telefon
92287375