Arbeidslivskriminalitet i byggebransjen

Det er et samarbeid mellom offentlig sektor og næringslivet for å komme dette til livs. Konferansen 17. november 2016 viser hva som er gjort og hva som skal gjøres!

#205

Fotograf: Kirsten Folkvord

Publisert 19.10.16

Vestfold og Telemark

Kriminalitet i arbeidslivet er en økende utfordring og Vestfold har klare utfordringer. Vi har store investeringer innen samferdsel og annen offentlig utbygging, vi har et stort privat byggemarked med boliger og hytter og vi ligger svært strategisk til for arbeidsinnvandring med flyplass, ferjer og ny E-18.

På den annen side har vi lang og god erfaring med samarbeid på tvers av etater, næringslivet og øvrig offentlig sektor.

Formålet med konferansen er å etablere et treffpunkt for kompetansepåfyll og nettverksbygging mellom offentlig sektor og næringslivet i arbeidet for bekjemping av arbeidslivskriminalitet i byggebransjen i Vestfold. Resultater og dialog rundt nye samarbeidsområder nasjonalt og lokalt i Vestfold, vil være sentrale temaer på konferansen.

Påmelding og program