Behov for veiledning om utdanning eller arbeid?

Alle over 19 år kan få gratis karriereveiledning på Karrieresenteret Vestfold

Publisert 15.04.18

Vestfold og Telemark

Når bedrifter er i omstilling og må permittere eller nedbanne, er det vanligste å bruke egne HR-krefter eller private tilbydere av karriereveiledning. Arbeidsmarkedet og studietilbudene er i stadig endring og utvikling, og det kan være vanskelig å finne frem. Leder Line Hogstad og hennes medarbeidere på Karrieresenteret tilbyr enkelpersoner kartlegging av kompetanse og interesser og kan veilede i omstillingsfaser. Her kan jobbsøkere få gjennomgang av cv og søknader og kan få hjelp til å klare jobbintervjuer.

NHO oppfordrer ledere og HR-ansatte til å anbefale senteret for sine ansatte som et supplement til øvrig støtte. Karrieresenteret Vestfold eies av Vestfold fylkeskommune og NAV og ligger i Tønsberg.