Beredskapsdagen 2015

NHO Vestfold, Fylkesmannen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud og Vestfold arrangerer en spennende møteplass 19. juni for alle som er opptatt av beredskap i fylket vårt!

Avdelingsleder Morgan Sæbø i NOKAS ser frem til en spennende og nyttig konferanse

Publisert 21.05.15

Vestfold og Telemark

-Vi byr på et varierende program, som alle som jobber innen sikkerhet og beredskap, både fra privat og offentlig sektor, vil finne lærerikt, sier avdelingsleder Morgan Sæbø hos NOKAS. Morgan deltar i programkomiteen for konferansen og mener det er prisverdig at Beredskapssjefen hos Fylkesmannen i Vestfold har tatt initiativ til denne konferansen.

 -Beredskapsdagen danner grunnlag for svært nyttig nettverksbygging mellom offentlig beredskap og private bedrifter med ressurser og kapasitet i beredskapsarbeidet, sier Sæbø. -I tillegg vil vi alle få et viktig og spennende kompetansepåfyll denne dagen.

Regiondirektør Kristin Saga i NHO Vestfold bekrefter dette, og håper mange av Vestfoldbedriftene melder seg på.  -Alle er velkommen, sier hun, og aktuelle bedrifter kan være alt fra sikkerhetsbransjen som Morgan Sæbø representerer, via industribedrifter som produserer beredskapsutstyr, til hotellene i fylket som vil være svært viktige dersom alvorlige hendelser medfører f eks evakuering.

Beredskapssjef Jan Helge Kaiser er godt fornøyd med programmet. -Fylkesmann Erling Lae skal åpne arrangementet, og statssekretær Hans J. Røsjorde fra Justis- og beredskapsdepartementet følger opp med status og utfordringer som samfunnet har når det gjelder sikkerhet og beredskap, forteller han.

-Konferansen byr ellers på mange spennende foredrag, fortsetter Kaiser. -Vi møter blant andre PST-sjef Benedicte Bjørnland, Vestfolds politimester Christine Fossen, avdelingsdirektør Per Brekke i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), rektor Petter Aasen fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold, professor Per Lægreid fra Universitetet i Bergen, og informasjonssjef Rune Nøstvik fra NHO skal lede oss gjennom dagen.

Programmet setter også eventbransjen på agendaen og hvordan det offentlige og private kan og bør samarbeide om større arrangementer.  Her skal vi få høre om erfaringer gjort under Roskildefestivalen fra sikkerhetssjef Henrik Bondo Nielsen og politikommisær Dan Warmin. -Jeg håper Vestfolds dyktige kultur- og festivalarrangører også melder seg på konferansen, sier Kristin Saga, for dette er en svært god mulighet til å lære av danskene.

Program, påmelding og nærmere informasjon finner du her.

 

 

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold og Telemark

kristin.saga@nho.no
Mobil
90181077