Beredskapsdagen 2016

Beredskapsdagen 2016 samler beredskapsaktører fra hele regionen og går av stabelen 21. april på Høgskolen i Sørøst-Norge. Maritim sikkerhet i Oslofjorden blir den røde tråden. Hvordan det offentlige og næringslivet sammen kan styrke beredskapen vår vil bli synliggjort på konferansen.

NHO Vestfolds Kristin Saga, Johan Marius Ly fra Kystverket og Morgan Sæbø fra NOKAS AS bidrar til programmet for Beredskapsdagen 2016. Foto: Marianne Henriksen

Publisert 07.03.16

Vestfold og Telemark

Beredskapsdagen arrangeres i regi av Fylkesmannen i Vestfold, i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge, Kystverket og næringslivet. Et sterkt lag skal sørge for at dagen blir en god møteplass for både næringsliv, offentlige etater og akademia, så vel som frivillige organisasjoner. Regiondirektør i NHO, Kristin Saga, og Morgan Sæbø, avdelingsleder i Nokas for Vestfold og Telemark har i likhet med beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly bidratt til programmet for Beredskapsdagen 2016.

Beredskapsmiljøet vokser

Regiondirektør i NHO Vestfold Kristin Saga peker på at brorparten av omstilling i Vestfold har skjedd gjennom maritim sektor. Derfor kan også beredskap og sikkerhet til sjøs by på muligheter for næringslivet. Det vil Beredskapsdagen 2016 vise eksempler på.

-I Vestfold er det samlet sett et stort miljø rundt beredskap. Vi ser tegn til klyngedannelse og ønsker den velkommen. Jo mer vi kan styrke eksisterende arbeidsplasser og få nye til regionen vår, jo bedre, sier Kristin Saga. Hun ser fram til å høre hva de offentlige aktørene har å si til næringslivet i regionen, og casene som vil bli presentert av lokale bedrifter.

Beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly, utdyper; -Det er mange aktører rundt oss som jobber med vårt felt, aktører du kanskje ikke tenker på, eller forbinder med beredskap. Vi har høgskolen som satser på beredskap, vi har fått en lokalisering av politidistriktet her, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Kystverket, i tillegg til regionale og lokale virksomheter – som Sjøredningsskolen og Redningsselskapet, sier han. 

Kunnskap i tide

Beredskapsdagen 2016 gir mulighet for mer kontakt mellom næringsliv relatert til maritim industri og de offentlige aktørene på beredskapsområdet. Her kan utfordringene møtes med kunnskap om hverandres utfordringer og kapasitet.

-Jeg tror flere bedrifter ser det på samme måte som oss i Nokas; det er nyttig å treffe andre som arbeider innen samfunnssikkerhet og beredskap, samt leverandører, i en setting hvor man kan snakke fag og høre hva som skjer innen feltet i Vestfold, understreker avdelingsleder Morgan Sæbø. Det handler også om å bli kjent med hverandre før krisen er et faktum, sier han. 

Triple helix-modellen i praksis

Beredskapsdagen 2016 skal være et nyttig sted å være for å møte både offentlige og private aktører i bransjen.

-Kystverket har en ambisjon om å bidra til å bygge et beredskapsmiljø der kunnskap, forskning og produkter som kan bidra til bedre beredskap – slik kan også bedrifter bidra til utvikling av beredskapen vår, sier Ly. Han legger til at samfunnssikkerhet generelt er i fokus nå. Befolkningen er bevisst på sitt sikkerhets- og trygghetsbehov. Beredskap er også et satsingsområde for Høgskolen i Sørøst-Norge. Den setter sitt preg på dagen både som arena og som en partner i programkomiteen. Ly gir eksempler på samfunnsgevinsten av å ha en tett dialog mellom partene;

-Kystverket har identifisert et beredskapsbehov overfor forskningsmiljøer og bedrifter, videre har en leverandør av oss definert en masteroppgave som studenter har tatt tak i. Slik får vi i fremtiden verktøy som styrker oljevernberedskapen vår. 

Risikovilje og kapital

Både Ly og Saga ser også utfordringer. Det krever risikovilje og kapital å satse på innovasjon og nye løsninger, og du må ha mot som innkjøper. Offentlige anbudsprosesser passer ikke alltid inn i disse innovasjonsprosessene.

-Det krever kunnskap om nye produkter og løsninger for en innkjøper, slik at man kan utnytte de mulighetene som faktisk er der, sier Saga. Hun legger til at offentlige innkjøpere må gå i dialog med næringslivet for å få kunnskap om fremtidens løsninger, slik at man ikke bare bestiller gårsdagens produkter om igjen. -En god start kan være å treffe hverandre på Beredskapsdagen, avslutter hun. 

Se programmet her! Påmelding kan gjøres her!

FAKTA om Beredskapsdagen 2016:

  • I år arrangeres Beredskapsdagen 21. april ved Høgskolen i Sørøst-Norge, og har fokus på Maritim beredskap. 
  • Konferansen samlet 300 deltakere i 2015, og ble en god møteplass mellom næringsliv og offentlige beredskapsetater. 
  • I 2016 kan deltakelse fra studentene ved HSN øke betydelig.