Våre bedrifter forbereder de unge til teknologirevolusjonen!

Forbereder unge til det nye arbeidslivet

Det nye nærings- og arbeidslivet stiller store krav til kompetanse i teknologi- og realfag, og NHO-bedrifter tar ansvar. I dag fikk alle 9. klassingene ved Hedrum ungdomskole besøk fra Bergene Holm og iVekst.

Realfagslærerne Irene Brodin Bratterud og Rita Haglund i kreativt samarbeid med Hege Voll Midtgaard fra Bergene Holm og Erik Aasheim fra iVekst

Publisert 08.01.16

Vestfold og Telemark, Kompetanse og utdanning

Vi er inne i en ny teknologisk revolusjon, og Norge vil være en industrinasjon i den høyteknologiske delen av verdikjeden og leverandør av høykompetente tjenester. Dette krever at flere elever og studenter jobber hardere med realfagene i kombinasjon med det praktiske.  Larvik kommune tar signalene fra næringslivet på alvor og utvikler sine metoder knyttet til realfag. De er "realfagskommune" og ungdomsskolene er "Lektor 2-skoler". Det vil si at de tar i bruk fagpersoner fra næringslivet som medlærere og veiledere. NHO Vestfold er rådgiver, bindeledd og døråpner.

Hege Voll Midtgaard representerer Bergene Holm i Larvik. Bedriften er totalleverandør av trelast til byggevarehandel og industrielle kunder i inn- og utland. Solide tømmerstokker fra norske skoger blir alt fra sterkt og holdbart konstruksjonsvirke til elegant, profilert listverk. Med sine helautomatiske sagbruk har industribedriften sag, høvleri, beise- og impregneringsanlegg og en omfattende videreforedling av sagflis og bark. 

Erik Aasheim jobber for iVekst AS på Gjærdal i Larvik, som blant samarbeider med Bergene Holm. iVekst produserer og leverer  lamper, møbler, lykter, leker og oppbevaringskasser til næringslivet og lokalsamfunnet i Larvik. Produktet "Fjord Stoler" kunne man nylig se i TV3-programmet "Eventyrlig oppussing". Tilrettelegging er viktigste verktøy i bedriften fordi de tilbyr varig tilrettelagt arbeid for mennesker som har falt utenfor ordinært arbeidsliv og trenger trygghet og kompetanse for å komme inn igjen.

Kontakt oss

Vivil Hunding Strømme

Rådgiver

NHO Vestfold og Telemark

vivil.hunding.stromme@nho.no
Mobil
95936337