ByPost ansetter stadig - gjennom Ringer i Vannet

Så langt har daglig leder i ByPost Vestfold, Linn Fagerberg, ansatt 6 medarbeidere gjennom prosjektet.

Denne tegningen fyller hele den ene veggen hos Bypost - Det er Alexandra som tydelig viser at hun også har kreative og kunstneriske sider.

Publisert 09.06.15

Vestfold og Telemark, Ringer i vannet

ByPost er en RIV-bedrift - både i navnet og i gavnet

 I begynnelsen av juni 2014 ansatte Linn Fagerberg (tv) sin første medarbeider gjennom Ringer i Vannet og fikk da overrakt et diplom som Ringer i Vannet-bedrift av Ellen Lysholm fra JobbIntro. Nå et år senere har Linn Fagerberg ansatt totalt ansatt 6 medarbeidere gjennom prosjektet.

Thomas fikk jobb

Han hadde lest i avisen om ByPost og at dette var en flott bedrift som virkelig tok inkludering på alvor. Han hadde 2,5 år tidligere blitt arbeidsledig. Han søkte på jobber uten å få napp. Etterhvert som avslagene kom, forsvant også motivasjonen. Det ble stilt lite krav fra NAV og han falt inn i en passiviserende tilværelse. Men så hørte han om ByPost og tok selv direkte kontakt med Linn.

Jeg har følt meg inkludert fra dag en! Thomas Våge

Og for å gjøre historien kort, veien gikk via NAV og til Jobbintro. her var læringskurven bratt, men etter ikke altfor lang tid havnet han nettopp hos ByPost. Først på avklaring, så altså nå i fast jobb. Han har mye kontakt med mennesker i løpet av en arbeidsdag, og trives meget godt med det. - Og han håndterer kundene våre på en fremragende måte, skyter Linn Fagerberg inn.
- Jeg har følt meg inkludert fra dag en, sier han, og da er det er det gøy å komme på jobb. Men det stilles også krav, Linn er en tydelig leder. -En forventningsavklaring er viktig, sier hun, da går det meste bra.

Christian fikk også jobb!

Han er det 6. tilskuddet gjennom Ringer i Vannet i ByPost Vestfold. Christian har hatt ulike stillingsprosenter i posten tidligere, men har slitt med å få fast jobb. Han kom også via JobbIntro og startet i arbeidspraksis. -Det var godt å komme i aktivitet og få en god struktur på hverdagen, sier han.

 Fra venstre: Ole Skolsegg fra NAV, Veileder fra Jobbintro Rino Andersen, Christian Lund og Linn Fagerberg.

 

Dette er helt i tråd med RIV-metodikken! Ellen Lysholm, JobbIntro

Både han og Linn forteller om en lang og utfordrende prosess for å legge til rette for at han kunne nå sitt mål om lønnet arbeid. -Jeg var nok litt for utålmodig i starten av arbeidspraksisen som gav meg og ByPost litt utfordringer, sier han. Men det løste seg. - Det er mye takket være den tette og fantastiske oppfølgingen vi har fått fra JobbIntro, sier Linn Fagerberg. -Det viktigste er at vi som arbeidsgiver får hjelp og støtte når vi har behov for det, ofte på kort varsel. -Det har vi fått, og det har vært helt avgjørende for at vi nå signerer en arbeidsavtale med Christian. Dette er helt i tråd med RIV-metodikken.
-Og at jeg nå har fått fast jobb kommer som bestillt - jeg blir nemlig pappa for første gang i august! -Nå skal jeg feire, avslutter han.