ByPost Vestfold ble Årets IA-bedrift

På Inspirasjonskonferansen til IA-rådet i Vestfold ble Bypost Vestfold og Horten kommune hedret for flott IA-arbeid.

Tre svært inspirerte damer: Ellen Lysholm (næringslivsrådgiver) og Gro Merethe Rørvig (daglig leder) fra JobbIntro. Og til høyre er daglig leder Linn Fagerberg fra ByPost Vestfold som nettopp har blitt kåret som Årets IA-bedrift. Her står de på standen for NHO-prosjektet Ringer i Vannet som ByPost Vestfold er med i.

Publisert 20.11.14

Vestfold, Ringer i vannet

Dette er virkelig fra holdning til handling, Jon Grimsgaard, NHO

Det var på den store Inspirasjonsdagen på Quality Hotel Tønsberg prisen ble overrakt. Det var IA-rådet i Vestfold som delte ut prisen. I år ble det delt ut to priser, en til privat- og en til offentlig sektor. Horten kommune fikk prisen i offentlig sektor.

ByPost Vestfold er en liten og relativt nystartet bedrift som har jobbet svært aktivt med delmål 2 i IA-avtalen gjennom NHO-prosjektet Ringer i Vannet.  Daglig leder Linn Fagerberg tok tidlig et valg om at de ønsket et tett og godt samarbeid med attføringsbedriften JobbInntro i Horten. De kom etter hvert med i prosjektet Ringer i Vannet. Dette er et prosjekt som har som målsetning å få mennesker tilbake til arbeidslivet.

Dette har ByPost Vestfold vist til fulle. De har så langt gjennom dette samarbeidet foretatt tre ordinære ansettelser, og har tatt i mot flere kandidater på arbeidsplasstrening.

Linn Fagerberg delte prisen med JobbIntro og NAV i Horten og trakk frem det gode samarbeidet de har. - Men først og fremst vil jeg takke alle mine flotte medarbeidere. Det er fantastisk å oppleve hvordan de blomstrer opp, og hvor stor betydning en god og meningsfylt jobb har, sier hun.

- Bedriften har et inkluderende arbeidsmiljø som tar i mot nyansatte på en forbilledlig måte. Dette er en bedrift som både har vært veldig tydelig på sine verdier, men viktigst av alt er at de har fulgt opp holdning med handling, avslutter Jon Grimsgaard i NHO Vestfold.

Juryens begrunnelse:
Det er en ung bedrift som har fokusert på Inkluderende Arbeidsliv fra første stund. De har særlig hatt IA-avtalens delmål 2 om inkludering av arbeidstakere som står utenfor arbeidslivet i fokus. Bedriften er med i prosjektet «Ringer i Vannet» og rekrutterer i all hovedsak fra ledighetskøen og har hatt stor suksess med den holdningen. Juryen berømmer det samfunnsansvaret som ligger i ryggmargen hos lederne. Bedriften er en service- og distribusjonsbedrift lokalisert i Horten.

 

 

Kontakt oss

Jon Grimsgaard

Bedriftsrådgiver

NHO Vestfold

jon.grimsgaard@nho.no
Telefon
92287375