Det lønner seg å stille krav

Livsløpskostnadene på anskaffelsene våre blir lavere når vi stiller krav, sier kommunalsjef Geir Kjellsen. Horten Kommune kjøper inn for mellom 200 og 300 millioner kroner årlig.

#205

Geir Kjellsen, kommunalsjef Horten Kommune Fotograf: Jon Grimsgaard

Publisert 26.06.17

Vestfold og Telemark

Etter vi i fjor høst fikk politisk vedtak om å stille seriøsitetskrav og innføre SMSØs strategiske grep for å hindre svart økonomi, ser vi at dette slår positivt ut. Også på kostnadene. Vi sparer rett og slett penger på dette, sier kommunalsjefen i Horten kommune. 

Vi sparer rett og slett penger på dette - Geir Kjellsen, Horten Kommune

I september i fjor vedtok kommunestyret å innføre seriøsitetsbestemmelsene ved alle kommunens bygge- og anleggsprosjekter. Uten noen beløpsgrense nedad. Til tross for at det nye anskaffelsesregelverket som var på trappene, økte terskelverdiene. Seriøsitetsbestemmelsene som Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening og Difi har blitt enige om, stiller blant annet krav til faglærte håndverkere og lærlinger i offentlige bygge- og anleggsprosjekter.

Hvite bygg

Kommunalsjef Geir Kjellsen har også vært med i akrimsatsingen i Vestfold siden 2015. Dette er et samarbeid mellom statlige etater og næringslivet i Vestfold, som Fylkesmannen i Vestfold koordinerer. Et av arbeidsområdene var «Hvite Bygg», som Kjellsen ledet. Her gikk Horten kommune og fylkeskommunen inn med en forpliktende avtale på to store byggeprosjekt: Horten videregående skole og Granly skole. Erfaringene her er gode. Når det gjelder Granly skole som Kjellsen har ansvaret for, er det svært lite, nærmest ingen reklamasjoner. Det gir god økonomi. I tillegg til å stille krav, har vi også bygget opp en kontrollkompetanse som er tett på, og følger opp. Vi har hatt en tett og god dialog hele veien.

Granly skole i Horten Fotograf: Jon Grimsgaard

#205

 

Lag en innkjøpsstrategi - synliggjør kravene! Jon Grimsgaard, SMSØ

Innkjøpsstrategi

Kommunestyret i Horten vedtok også en anskaffelsesstrategi på alle sine innkjøp i tråd, med SMSØs anbefalinger. (SMSØ) Samarbeid Mot Svart Økonomi er et samarbeid mellom KS, NHO, LO, YS, Unio og Skatteetaten. I Vestfold er også NAV og Arbeidstilsynet med.
- Vedtaket betyr at man tar et klart standpunkt på at man vil handle med seriøse lovlydige leverandører, sier Jon Grimsgaard, leder i SMSØ i Vestfold som til daglig jobber i NHO.
- Gjør en risikovurdering og avklar hvor det er viktigst med innsats. Still krav til fagkunnskap og lærlinger, få fullmakt til innsyn i relevante skatteopplysninger før avtaler inngås. Og gjennomfør kontroller. Dette er noen av de 10 enkle grepene som sikrer seriøsitet. Noen kommuner har gjort litt forskjellige vedtak, men vi ønsker at alle kommunene gjør likelydende vedtak som Horten, sier han. Det blir greiere for bedrifter og leverandører når de møter samme kravene. Og en oppfordring: synliggjør kravene!

Ren konkurranse

- Vi kjøper inn for nærmere 300 millioner årlig, og da er det viktig å forvalte fellesskapets penger på en god måte. Da kan vi ikke ensidig gå på pris, dersom leverandøren «kutter hjørner» innen lov- og regelverk eller på kvalitet. Vi sørger med dette å heie frem de gode seriøse bedriftene. Det ligger i vedtaket at vi også skal drive leverandørutvikling for å bistå bedriftene til å klare kravene vi stiller. Ved å få flere gode, seriøse bedrifter som vil levere til oss, sikrer vi at vi får gode leveranser. Men konkurransen skal være ren, avslutter Kjellsen.