NHO Vestfold ønsker God Jul!

Kjære medlemmer, venner og samarbeidspartnere! Julen nærmer seg og vi vil ønske dere alle en riktig god jul - og takke for et godt samarbeid i 2014!

En riktig god og fredelig jul ønskes fra Kristin, Jon og Vivil

Publisert 19.12.14

Vestfold

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Når 2014 nå går mot slutten ønsker vi å takke alle våre medlemsbedrifter for den strålende innsatsen dere legger ned hver eneste dag for å sikre arbeidsplasser og verdiskaping i fylket vårt! Vi følger med og ser dere.

I 2014 har viktige saker på dagsorden vært å sikre bedriftene rett kompetanse gjennom samarbeid skole – næringsliv, og da spesielt innen yrkesfag og realfag, deltakelse i utviklingen av Regional plan for verdiskaping og innovasjon, åpning av 4-felts E-18, debatten rundt formueskatten og andre saker i statsbudsjettet, forslag til ny arbeidsmiljølov, prosjektet Ringer i Vannet samt innsats mot arbeidskriminalitet. For å nevne noe.

Neste år vil vi fremover mot valget rette en stor innsats mot utvikling av robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner, blant annet gjennom den nasjonale og de regionale årskonferansene. I Vestfold arrangeres den torsdag 5. mars i Tønsberg. Vi må legge til rette for den forventede befolkningsveksten i Norge med innsats innen infrastruktur og samferdsel, ny kommunestruktur og utvikling av attraktive regioner. Vestfold har alle muligheter, men også utfordringer dersom vi ikke lykkes i å skape nye arbeidsplasser i fylket vårt, og kun blir "sovebyer" for Oslo-regionen.

Vi i NHO Vestfold trives med å jobbe for dere! Vi holder et høyt tempo, og prøver påvirke der det trengs. Vi er takknemlige for at dere vil være våre medlemmer, og ser frem til fortsatt godt samspill i 2015.

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Beste hilsen Vivil, Jon og Kristin