Fagdag med Ringer i Vannet

Ringer i vannet videreføres. NHOs Arbeidsmiløfond har bevilget midler til å fortsette.

Publisert 25.03.15

Vestfold og Telemark, Buskerud, Oslo og Akershus, Østfold

Presentasjonene kan lastes ned her.

Hvorfor er RiV viktig for NHO-felleskapet?

Avdelingsdirektør Alf Åge Lønne fra Arbeidslivsavdelingen i NHO åpnet dagen med å si at NHOs Arbeidsmiljøfond nettopp har bevilget midler til å videreføre Ringer i Vannet. Noe som høstet stor applaus. Han presiserte at dette er en viktig satsing i NHO-felleskapet og en kraftig respons på IA-avtalens delmål 2.

NHOs kompetansebarometer

Ingeborg M.Ø. Laukvik fra kompetanseavdelingen i NHO presenterte kompetansebarometeret som NHO nettopp har lagt frem. Kompetansebarometeret finnes her. Det er viktig å kjenne næringslivets behov med tanke på rekruttering. Flest bedrifter har behov for yrkesfag og fagskoleutdanning. Hovedkonklusjonene er at det er et stort og udekket kompetansebehov. Behovet for høyere kompetanse øker med bedriftens størrelse. Perspektivet på undersøkelsen er på kort og mellomlang tid, 5 år frem i tid.

Hvorfor Ringer i Vannet?

HR-manager An Nguyen kom fra det hun kalte for hotellet med "verdens lengste navn". Kort blir det Radisson Blu på Alnabru.

De hadde litt utfordringer i starten med inkludering. Etter hvert ble de med i Ringer i Vannet. De opplever prosjektet som annerledes og nyskapende. Prosjektet gir en god oppfølging og trygghet i rekrutteringsprosessene og hun trekker spesielt frem det tette og gode samarbeidet med KAMene og veilederene. - Vi har et behov for kokker og servitører de nærmeste årene, og Ringer i Vannet er en glimrende rekrutteringsarena. De har 80 ansatte og har 25 forskjellige nasjonaliteter. Dette mangfoldet er svært positivt når de har utenlandske gjester.

Samfunnsbidraget er også et viktig element, det passer godt inn i det de kaller Responsible Buisness. - RIV gir oss også lojale og engasjerte medarbeidere, forteller hun. Dette bidrar til bedre kvalitet og fornøyde gjester. Hun avsluttet med noen flotte suksesshistorier.

Hvordan jobber vi næringsrettet? 

- Vi hørte tidligere i dag at Ringer i Vannet fortsetter, og det er kjempeviktig, startet Fønix-sjefen Toril Gokstad.

Hun viste så til de undersøkelsene de årlig gjennomfører hos sine samarbeidsparter på kundetilfredshet. - Noe av det arbeidsgiverne svarer er: "Det viktigste er arbeidstakers innstilling og holdning til å jobbe i vår bedrift". Videre trekker de frem hvor profesjonelle Fønix er i møte med bedriften og hvor åpne og imøtekommende veilederne fra Fønix er.

- Vår profesjonalitet er viktig, og det er med på å bygge et godt omdømme. Vi må kjenne bedriftene og har derfor egne næringslivskontakter som er i tett kontakt med bedriftene. Hva vil kunden ha? - Kontakten tilpasses den enkelte bedrift. Så sørger vi for en god intern kommunikasjon. Og når det ikke går som det skal, er det viktig at vi er tett på og "rydder opp".
Hun avsluttet med en refleksjon: Hva er den største belastningen for et menneske? Det å være i jobb, eller det å være arbeidsledig...

Hva forventer vi av samarbeidet med dere?

Roy Myhre er fabrikksjef for 2 fabrikker i Hoff SA. - Vi har verdens beste poteter, startet han. Og han fortsetter med like klar tale: Jeg har hatt en ringerunde til mange kollegaer på andre bedrifter. Hvilken bås tror dere vi har satt dere i? Selgere!

Så kom han med noen klare, tydelige og gode råd: - Det er svært viktig å gjøre et godt stykke arbeid før kandidatene sendes ut i bedriftene. Sett dere godt inn i hva bedriften driver med. Vær stolt av det dere skal selge! Vær ærlig og selg inn på en god måte.
Hvis ikke dere tror på det, tror hvert fall ikke jeg på det.

Og noe veldig viktig: hvis noe ikke fungerer, ta tak i det umiddelbart - ikke vent!

Han utfordret også de som var tilstede til å invitere seg ut i bedriftene. Vi skal ta godt i mot dere – vi er jo stolte av å vise frem det vi driver med! - Hos oss har vi en fadderordning, det betyr at det er en person hos oss som følger godt opp de vi har på arbeidstrening.

Om å finne kongefølelsen

Til slutt kom Randi Skaug med sitt motivasjonsforedrag. Hun var norges første kvinne på Mount Everest. Hun presenterte 10 teknikker for å finne kongefølelsen. Med en flott blanding av lavmælte og innsiktfulle erfaringer til høylydte og latterfulle betraktninger.

Foredragene kan lastes ned under: