Finalist til Årets Vestfoldbedrift 2016: Matbørsen AS

MatBørsen AS er en håndverksbedrift som produserer ferdigmat etter prinsippet «God Hjemmelaget Kvalitet».

#205

HR-ansvarlig Kristine Abrahamsen og adm.dir. Dag Freddy Henriksen i Matbørsen AS Fotograf: Jon Grimsgaard

Publisert 30.05.17

Vestfold og Telemark, Årets vestfoldbedrift

Investerer for fremtiden

MatBørsen sysselsetter ca 150 ansatte med rundt 23 nasjonaliteter. De er nå den største produsent av spiseferdige produkter til ferskvarediskene og varmeskapene i Norge, og produktene finnes i ferskvaredisken hos Meny Kjeden, Spar butikkene, Joker, Bunnpris og Kiwi. De produserer også måltidsløsningene Fersk & Ferdig. Det er en håndverksbedrift som produserer ferdigmat etter prinsippet «God Hjemmelaget Kvalitet». 

Det stekes både for hånd og automatiseres med stekemaskin Fotograf: Jon Grimsgaard

#205

Det er tungt manuelt arbeid, og de legger ned et stort arbeid i å  redusere belastninger og få mer effektiv drift uten at det går ut over kvaliteten. Det skal være et håndverk, vi har bare litt større kjeler og stekepanner, sier Dag Freddy Henriksen. Det blir mer maskinelt og digitalisert. De har blant annet nylig gjort nødvendige og store investeringer med ny stekemaskin og nye nedkjølingssystemer for nærmere 60 millioner kroner. De følger nøye med i trendene i markedet og arbeider kontinuerig med produktutvikling og forbedringer.  De har satt seg mål om at de skal være klimanøytrale innen 2020.

Gass og brems - Dag Freddy Henriksen.

Vi skal skape lønnsomhet i butikkene. Det er krevende, men vi satser tøft, og har steinkontroll på kostnadene. Det er det jeg kaller Gass og Brems.  Da går det bra, sier Henriksen.

Årets IA-bedrift i 2016

De er en IA-bedrift og ble kåret til Årets IA-bedrift i 2016. Juryen uttalt blant annet: "De har en tydelig ledelse som tar ansvar og har gjennomføringskraft. Medarbeiderne gis tilpasset norskundervisning og sørger for å integrere i forhold til norsk levesett, norske normer og kultur. Det tilrettelegges for livsfaseorientert personalledelse. Bedriften ivaretar IA avtalens delmål 2 på en framifrå måte og viser at det er mulig."

Sammen med bedriftshelsetjenesten har de prosjektet: Positiv helse, jobbengasjement og produktivitet – et tiltaksprosjekt for å skape en forbedring på flere områder som eksisterer i en produksjonsbedrift for å være en helsefremmende arbeidsplass. De søkte, og fikk BKA-midler (Basiskompetanse i arbeislivet). De ønsker flere med fagbrev og har 15 såkalte voksenlærlinger som skal opp til fagprøven snart. 

Juryen for Årets Vestfoldbedrift på omvisning i produksjonen Fotograf: Jon Grimsgaard

#205

NorgesGruppen ASA og MatBørsen AS har inngått samarbeid med Matsentralen Oslo, hvor de donerer overskuddsmat til Matsentralen.

Kontakt oss

Jon Grimsgaard

Bedriftsrådgiver

NHO Vestfold

jon.grimsgaard@nho.no
Telefon
92287375