Flere velger yrkesfag i Vestfold

Ungdom velger klokt og statusen for yrkesfag er stigende, særlig innen bygg og elektro.

Publisert 10.03.15

Vestfold og Telemark

Det er en øk­ning på 28 pro­sent i søkingen til byggfag nå i for­hold til i fjor, og elek­tro­fag har en  øk­ning på 21,5 pro­sent! I tillegg søker flere helse- og oppvekstfag. Etter noen år med skjev fordeling mellom yrkesfag og studiespesialisering, ser vi nå en utjevning. 49 prosent søker yrkesfag. Dette er godt nytt for NHOs medlemmer, som  melder om stort behov for personer med fagbrev og generelt har et udekket kompetansebehov.

 

Kontakt oss

Vivil Hunding Strømme

Rådgiver

NHO Vestfold og Telemark

vivil.hunding.stromme@nho.no
Mobil
95936337