Forenkling - fem skjemaer blir til ett!

Én melding til tre etater - enklere rapportering. Den nye a-meldingen innføres 1. januar 2015.

Publisert 05.08.14

Vestfold

Nøkkelpersoner i EDAG-prosjektet, som er ansvarlig for utvikling og innføring av a-ordningen, orienterer på møter rundt om i landet. EDAG står for Elektronisk Dialog med ArbeidsGivere og er et samarbeidsprosjekt mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten.  

I Vestfold avholdes møtet mandag 29. september i Tønsberg. Varighet er ca 3,5 timer.
Klikk her for påmelding.  

Hva din bedrift bør forberede er et vesentlig tema på orienteringsmøtet. Agendaen er konkret og målrettet - en kort orientering om a-ordningen og hvilke forberedelser som må gjøres. Du får vite hva dere bør være oppmerksomme på.

Fem av dagens skjema blir erstattet av a-meldingen. Alle som sender noen av disse oppgavene i dag skal fra januar 2015 levere a-melding, med frist den 5. i påfølgende måned. Hvis fristen faller på en helligdag, flyttes den til påfølgende virkedag. Ordningen med forenklet oppgjørsordning videreføres i a-ordningen ved at det lages en forenklet a-melding. A-melding erstatter følgende skjemaer/oppgaver:

  1. Lønns- og trekkoppgave (RF-1015)
  2. Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037)
  3. Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave (RF-1025)
  4. Melding til Aa-registeret (NAV 25-01.10)
  5. Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500)

Kontakt oss

Jon Grimsgaard

Bedriftsrådgiver

NHO Vestfold

jon.grimsgaard@nho.no
Telefon
92287375