Forslag til IA-prisen 2014

IA-rådet inviterer til å komme med forslag til kandidater som bør få IA-prisen 2014

Publisert 22.08.14

Vestfold, Inkluderende arbeidsliv

Hensikten med IA-prisen er å øke forståelsen for at arbeidsplassen er hovedarena for Inkluderende Arbeidsliv, og hva dette betyr for arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunn.

Videre skal prisen stimulere bedrifter og virksomheter til å jobbe aktivt med IA, samt forsøke å få flere til å inngå samarbeidsavtale om IA. Det deles ut 2 stk. priser, både til en offentlig og en privat virksomhet. Prisene vil bli delt ut på Inspirasjonsdagen 19. november på Quality Oseberg, Tønsberg. Invitasjon til arrangementet kommer.

Forslag må begrunnes godt i henhold til statuttene. Ta gjerne kontakt med NHO Vestfold ved Jon Grimsgaard om dere har gode tips. Frist for å melde inn forslag er 15. september.

Kontakt oss

Jon Grimsgaard

Bedriftsrådgiver

NHO Vestfold

jon.grimsgaard@nho.no
Telefon
92287375