Fylkestinget lytter til næringslivet

Budsjettet for 2015 og økonomiplanen frem til 2018 ble vedtatt den 11. desember, og et viktig fokus i satsningen er samarbeidet mellom næringslivet og skolene.

Publisert 19.12.14

Vestfold, Kompetanse og utdanning

NHOs bedrifter, nærings- og opplæringsmiljøer i fylket kan nå prege utviklingen mer enn før og det finnes midler å søke om for de som vil være særlig aktive.

60 prosent av NHOs medlemsbedrifter sier at de har et udekket kompetansebehov og at det de har mest behov for, er personer med fagutdanning innen naturvitenskapelige fag, tekniske fag og håndverksfag. Særlig ettertraktet er personer med fagbrev og eller fagskole. NHO Vestfold har med bakgrunn i dette jobbet målrettet i 2014 for å sette rammebetingelser for næringslivet på dagsorden i arbeidet med utdanning. NHO leder yrkesopplæringsnemnda og har vedtatt mange små og store forslag gjennom året. Særlig fornøyd er vi med budsjettforhandlingene i fylkestinget som vedtok å sette av 6, 5 millioner ekstra kroner til utviklingsarbeid i skoler og lærebedrifter. I tillegg til ekstra midler i denne runden, har vi forankret mye i sentrale styringsdokumenter som regional plan for helhetlig opplæring, regional plan for verdiskaping og innovasjon og Samfunnskontrakten.

Kontakt oss

Vivil Hunding Strømme

Rådgiver

NHO Vestfold

vivil.hunding.stromme@nho.no
Mobil
95936337