Heyerdahljubileum

I 2014 er det 100 år siden Thor Heyerdahl ble født, og det markeres med konferansen The Thor Heyerdahl International Day i Larvik 24. september.

Publisert 27.06.14

Vestfold

Thor Heyerdahl ble født i Larvik 6. oktober 1914. Hans liv, forskning og ekspedisjoner og ikke minst hans glødende engasjement for miljøvern og fredelig sameksistens har gjort Thor Heyerdahl til en av de mest berømte og anerkjente nordmenn gjennom tidene.

The Thor Heyerdahl International Day er en årlig konferanse arrangert av The Thor Heyerdahl Institute. Den ble arrangert for første gang i 2006, og i år er også NHO Vestfold med som samarbeidspartner.

-Målet med konferansen er å sette søkelyset på viktige globale utfordringer, sier Beate Bjørge, adm.dir. ved The Thor Heyerdahl Institute. Instituttet viderefører og videreutvikler Thor Heyerdahls ideer og idealer innenfor tverrfaglig forskning, internasjonal dialog/flerkulturell samhandling og beskyttelse av det globale miljøet. Instituttet ble stiftet i år 2000 og holder til i hans fødeby, Larvik.

-Feiringen av Thor Heyerdahls 100 års jubileum viser aktualiteten i hans engasjement, sier Bjørge, og vi ønsker å bidra til økt internasjonal dialog, aktivisere arbeidet med å beskytte det globale miljøet og øke den miljøpolitiske kompetansen blant politikere, det offentlige, næringslivet og befolkningen generelt.

Arrangøren byr på en fullspekket ettermiddag med spennende innslag ledet av konferansier Arne Hjeltnes. Årets hovedtaler er professor Mohan Munasinghe, tidligere visepresident i FNs klimapanels (IPCC) som ble tildelt Nobels Fredspris sammen med Al Gore i 2007. Videre får vi høre markante personer som kulturminister Thorild Widvey, marinbiolog Thor Heyerdahl jr, forfatter og arkeolog Øystein Kock Johansen, og professor Terje Tvedt. 

-Vi håper årets jubileumskonferanse blir en meningsfull møteplass for næringsliv, politikere, fagpersoner og studenter, avslutter Beate Bjørge, og her blir det god anledning til å drøfte framtidens muligheter og utfordringer.

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold

kristin.saga@nho.no
Telefon
90181077