Ikke brenn deg - svart økonomi er en tyv

I sommer har Samarbeid mot svart økonomi i Vestfold en kampanje som heter "Ikke brenn deg – Svart økonomi er en tyv". Her viser vi hvordan man kan unngå å brenne seg på svart økonomi, enten man er arbeidstaker eller forbruker.

Forsiden på brosjyren til kampanjen: "Ikke brenn deg - svart økonomi er en tyv"

Publisert 24.06.14

Vestfold, Samarbeid mot svart økonomi

 - Mange er ikke klar over hva de risikerer med å handle svart. Dermed vet de heller ikke hvordan de skal beskytte seg mot svart økonomi, sier Jon Grimsgaard, leder i SMSØ i Vestfold. 

Mange er ikke klar over hva de risikerer med å handle svart.  Jon Grimsgaard, NHO Vestfold, leder SMSØ i Vestfold

SMSØ i Vestfold (Samarbeid Mot Svart Økonomi i Vestfold) jobber forebyggende og holdningsendrende og er en allianse som består av LO, NHO, KS, YS, Unio, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV. Vi gir gode råd for hvordan man kan unngå useriøse bedrifter før de blir et problem for deg, og hva man bør passe på når ungdommen i huset får sommerjobb, sier Grimsgaard. Rådene kan du lese på Samarbeid mot svart økonomi sin nettside.

Kampanjen fokuserer også på at vi er opptatt av hva svart økonomi gjør med næringslivet og samfunnet. Med dette ønsker vi å skape refleksjon rundt  konsekvensene svart økonomi har i et større bilde.

I enkelte næringer er det vanskelig for seriøse bedrifter å konkurrere med de kriminelle. Dette har en rekke negative konsekvenser:

  • Lavere skatteinntekter – mindre velferd
  • Dårligere betingelser for de ansatte
  • Færre lærlingplasser
  • Fagkompetansen forsvinner
  • Konkurs og nedleggelse
  • Kriminelle får innpass i samfunnet

Vi kan ikke bygge og drive et samfunn på svart økonomi og arbeidsmarkedskriminalitet. For å stoppe denne utviklingen, bør alle ta aktivt avstand fra svart økonomi. Dette innebærer at vi ikke godtar svart økonomi hos oss selv eller andre. Den enkleste måten å stoppe svart økonomi på – er at alle handler hvitt, avslutter Grimsgaard. 

 

Kontakt oss

Jon Grimsgaard

Bedriftsrådgiver

NHO Vestfold

jon.grimsgaard@nho.no
Telefon
92287375