Ildsjelene i E-18-gruppen er glade

For 10 år siden gikk NHO, LO og næringslivet i Vestfold og Grenland sammen om å etablere Næringsgruppen for E-18

De 3 sentrale medlemmene i Næringsgruppen for E-18 flankert av nåværende LO-sektretær og NHO-direktør i Vestfold. Fra venstre Tom-Olaf Kjær (DnB), Kim Belaska (LO), Einar Røsås (tidligere NHO), Kristin Saga (NHO) og Per-Kristian Finstad (tidligere LO).

Publisert 04.07.14

Vestfold

Denne gruppen ble en viktig pådriver i arbeidet for å få på plass en 4-felts motorvei gjennom Vestfold. I fjor ble gruppen nedlagt, siden påvirkningsarbeidet var vel i havn, og i dag kunne de feire at målet var nådd.

-Dette er en gledens dag, sier gruppens leder Tom-Olaf Kjær, som har vært Vestfolds egen "samferdselsminister" gjennom alle disse årene. -Dette har vist at når Vestfold står sammen, kan vi få til mye.

-Vi er takknemlige for den innsatsen Næringsgruppen for E-18 har nedlagt, sier regiondirektør i NHO Vestfold Kristin Saga, som i sin takk-for-maten-tale under dagens åpning takket dem, og også fremhevet en handlekraftig samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen med et ekte hyldningsstev.

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold

kristin.saga@nho.no
Telefon
90181077