Informasjonsmøte AFP og sluttvederlag

Ønsker du en gjennomgang eller oppfriskning på regelverket for privat AFP og/eller sluttvederlag?

Publisert 21.08.15

Vestfold og Telemark

NHO Telemark, Vestfold og Agder inviterer sammen med Privat AFP og Sluttvederlag til informasjonsmøte på Herøya i Porsgrunn, Telemark TORSDAG 3. september

Det er to alternative gjennomføringer; klokken 10:00- 12:00 eller 13:00 – 15:00. Møtene er gratis for deltakerne.

Hovedmålgruppen for informasjonsmøtet er ledelse og administrativt ansatte i bedrifter som er tilknyttet eller vurderer å tilknytte seg ordningene.

Her er et utvalg av tema som vi gjennomgår på informasjonsmøtene:

  • Hva er AFP, og hva skiller AFP fra andre pensjonsordninger?
  • Hva skal til for å få AFP?
  • Hvor mye utgjør AFP–pensjonen?
  • Hva er sluttvederlag og hvem er denne ordningen for?
  • Hva skal til for å få sluttvederlag?
  • Hvordan blir en bedrift tilsluttet Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen?
  • Finansiering og premiebetaling

Med dere på ved på klikke på lenken her:
Møte om AFP og Sluttvederlag, Torsdag 3.9.15