Informasjonsmøte om etablering av datasenter

6.9 kl. 12-16 på HSN, Campus Vestfold - Store muligheter i et nytt og spennende marked

Publisert 21.08.17

Vestfold og Telemark

Statkraft har inngått en utviklingsavtale med grunneier og startet internasjonale lanseringer av Sundland i Sandefjord kommune som en attraktiv lokasjon for et stort datasenter. Totalt datasenter areal er beregnet til 110 000 m2 med et totalt byggebudsjett på 5 200 MNOK. Det jobbes også aktivt for å utvikle Vestfold til å bli et fylke hvor det skal etableres flere datasentre og virksomheter som leverer varer og tjenester til datasenter i og utenfor Norge. I møtet vil ledende skandinaviske aktører informere og dele erfaringer og kunnskap med deltagerne.

Program:

11:30    Lunsj
12:00    Velkommen ved Fylkesordfører Rune Hogsnes
12:10    Hva er et datasenter - typiske forretningsmodeller,
             Kjetil Ertnaes DLE Consulting
12:30    Erfaringer fra Sverige.
             Anders Granberg ledet satsningen i Luleå Facebook m.fl)
13:00    Erfaringer fra Danmark.
             Joakim Petersen Market Director Datacentres COWI AS
13:30    Erfaring fra etablering av datasenter inkludert nødvendig 
             infrastruktur ved Støleheia Næringspark, Peder Nærbø.
           
Bulk Infrastructure
14:00    Pause
14:15    Statkraft datasenter prosjekt, Atle Haga, prosjektleder
             Statkraft.
14:45    Ringvirkninger ved en datasenter etablering i Vestfold,
             Olav Falk-Pedersen
15:00    Innlederne samles på podiet og svarer på spørsmål
15:45    Oppsummering, Kristin Saga NHO       

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold og Telemark

kristin.saga@nho.no
Mobil
90181077