Døråpner for mer verdiskaping

Petroleumsforeningen synliggjør behov og muligheter bransjen ser, i en Innovasjonskonferanse i Larvik 19. og 20. mai. – Et spennende tiltak for verdiskaping og innovasjon, som kan gjøre oss mer konkurransedyktige, sier Kristin Saga.

Publisert 13.05.14

Vestfold

Arbeidsgiverne skal få valuta for pengene, når ansatte sendes til Innovasjonskonferansen petroleumsforeningen inviterer til i Larvik. Navn som BI-professor Torger Reve, Lundin-direktør Torstein Sannes og statssekretær Kåre Fostervold står på programmet.

For den regionale petroleumsforeningen slår på stortromma når de inviterer næringslivet til innovasjonskonferanse i Larvik. Målet er å trekke næringslivet i og utenfor egen bransje, og vise hva man kan få til av nyskaping i ingeniørklyngen på Østlandet.

– Med konferansen vil vi vise at vi skal få til noe for næringen vår som gjør at vi plasserer oss på kartet i forhold til at vi faktisk er den tredje største klyngen av ingeniørselskaper i Norge, sier Petter Sanna, leder for regionavdelingen til Petroleumsforeningen  i NPF Skagerak.

Må vise konkurransekraft 
– Dette er et spennende tiltak og en flott konferanse som NHO Vestfold gjerne heier på, sier regiondirektør Kristin Saga i NHO Vestfold.

– I Vestfold har vi jo stort fokus på verdiskaping og innovasjon for tiden, både fordi det er et behov for nye arbeidsplasser i privat sektor og fordi  innovasjon, vekst og utvikling i eksisterende bedrifter er nødvendig for å møte den internasjonale konkurransen, fortsetter hun.

– Med vårt kostnadsnivå blir vi aldri billigst, så det gjelder å være best, sier Saga.

Hun håper mange melder seg på i dagene som kommer, og at konferansen gir gode bidrag til bedriftene slik at de tar med seg konkrete innspill og råd hjem igjen etterpå.

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold

kristin.saga@nho.no
Telefon
90181077