Interessert i kostnadsfritt nettverk for unge ledere? Eller netthandel?

Svar i så fall på vår uforpliktende korte spørreundersøkelse som skal kartlegge behovet:

Publisert 04.05.18

Vestfold og Telemark

Svarfrist: 25. mai - bruke denne lenken
Vi har fått tilskudd fra Vestfold fylkeskommune i arbeidet med å øke verdiskapingen i fylket, og vil i samarbeid med næringsforeningene i Vestfold igangsette nettverk for unge ledere og for netthandel. Som medlem får du eller dine ansatte tilbud om å delta i dette uten kostnader. 

Kriterier for deltakelse: 


Målgruppen for netthandeler bedriftsledere med netthandel som primærnæring. Leverandører av teknisk kompetanse, utviklere eller forhandlere. Målet er å ta en posisjon, tiltrekke seg flinke folk og å øke interessen for å investere i netthandel. 

'


I nettverket "Unge ledere" ønsker vi personer under 40 år, men over 25 som har personalansvar for minst fem til ti ansatte. Du må ha din arbeidsplass i Vestfold og rapportere til daglig leder (hvis du da selv ikke er det), eller til et styre. Bedriften kan være et avdelingskontor med hovedkontor i andre deler av landet. Hensikten med nettverket er å skape relasjoner til andre unge ledere i Vestfold, samt å bidra til personlig utvikling med fokus på kompetanseheving som kreves i din rolle.

Vi ser for oss 2 – 3 samlinger hvert halvår med oppstart høsten 2018. Varighet er ikke bestemt. 

Spørsmål?
Heidi Skjeggerød, Tønsberg Næringsforening - Telefon: 988 86 288 eller oss i NHO Vestfold og Telemark, se kontakt oss