Katrine stortrives som billakkerer

Rett Bemanning i NHO Service har lyst til å rette en ekstra oppmerksomhet mot alle kvinnelige ansatte som hver dag er ute og representerer bedriften på en god måte.

#205

Katrine Olsrud, 24 år fra Ramnes

Publisert 07.03.17

Vestfold og Telemark

Rekruttering til yrkesfag og kjønnsfordeling i arbeidsmarkedet bør få mye oppmerksomhet. Særlig viktig er det å løfte frem kvinner som har valgt et yrke innen mansdominerte bransjer.

Tall fra SSB viser at den norske arbeidsstyrken består av omtrent like mange kvinner og menn, men at fordelingen mellom menn og kvinner er ulik mellom ulike sektorer og næringer. De store forskjellene mellom menn og kvinner i norsk arbeidsliv handler altså ikke om om vi jobber, men om hvor vi jobber.

Noen hovedtrekk:

  • Flere kvinner i offentlig sektor, og flere menn i privat
  • Flere kvinner i helse- og sosialnæringene
  • Flere kvinner i undervisningsnæringene
  • Flere menn i industrinæringene
  • Flere menn i bygg- og anleggsvirksomhet

Kjønnsforskjeller
Grafen over viser at mens kvinner er i overtall i salg og service og akademiske yrker, er de i utpreget mindretall i blant annet håndverksyrker, og blant prosess- og maskinoperatører.

 

Da NHO la fram sitt kompetansebarometer i 2016 var meldingen klar: Flere må velge yrkesfag for å dekke behovene til norske bedrifter.  Men også blant yrkesfagene er kjønnsforskjellene store.

- Jevnere kjønnsfordeling i yrkesfagene har vært ett av formålene med reformer og utforming av fagtilbudet. Der har man ennå en lang vei å gå, sa Fafo-forsker Anna Hagen under et Fafo-seminar på kvinnedagen i fjor, gjengitt av arbeidslivet.no.

Katrine (24) angrer ikke på fagbrevet
Også når det gjelder bil og transport er menn i flertall; tall fra NRK viser at 96 % prosent av yrkessjåfører og 97 % av mekanikere er menn. En jente som imidlertid har funnet seg godt til rette i et mannsdominert bilmiljø er Katrine Olsrud, 24 år fra Ramnes. Gjennom Rett Bemanning fikk Katrine høsten 2016 et oppdrag som billakkerer hos Hesby Lakkering AS. Oppdraget skulle egentlig være midlertidig, men Hesby Lakkering var så fornøyd med jobben Katrine utførte at de etter kort tid valgte å ansette henne fast.

Katrine, som har fagbrev som billakkerer, stortrives i jobben med gutta og syntes arbeidsmiljøet på arbeidsplassen er godt. 

Det Katrine liker best med sitt yrke er å se det ferdige resultatet. Men jobben er også variert og kreativ, hvilket passer henne godt. Men hvorfor valgte Katrine akkurat dette yrket?

-Jeg så på Discovery for mange år siden, det handlet om billakkering. Jeg ble veldig fasinert av det. I tillegg hadde jeg en liten moped som jeg skrudde litt på og sprøytet med lakk. Det er ingen i familien som er billakkerer, jeg valgte det fordi jeg syns det så interessant ut og har ikke angret på valget.