Kunnskapsdeling gir konkurransekraft

Økt konkurranseevne gjennom kompetanseoverføring og kunnskapsdeling - er dette noe for din bedrift?

Publisert 09.09.14

Vestfold

Prosjektet Kompetanseoverføring og kunnskapsdeling i kunnskapsbedrifter skal kartlegge og teste ut kunnskaps- og erfaringsoverføring i NHO-foreningen Abelias medlemsbedrifter. Prosjektet er nå i gang.  I et kunnskapssamfunn er konkurranse- og innovasjonsevne i en organisasjon tett knyttet til flyt av kunnskap i bedriften, ikke bare kodifisert kunnskap, men også taus praksiskunnskap.

I årene som kommer vil en stor andel seniorer med mange års erfaring i bedriftene, gå av med pensjon samtidig som en ny generasjon kommer inn på arbeidsplassen. En proaktiv tilnærming til effektiv kunnskapsoverføring mellom medarbeidere kan bidra til at kritisk kompetanse og erfaring forblir i organisasjonen samtidig som nye medarbeidere raskere blir produktive og får en mestringsopplevelse som virker positivt inn på arbeidsmotivasjon og bedriftskultur.

Prosjektet skal studere 3 casebedrifter fra Vestfold og Telemark hvor kartlegging av bedriftens behov for kunnskapsoverføring vil bli gjort og noen utvalgte kunnskapsoverføring metoder vil bli testet ut i en kort periode.

Prosjekt er finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond og skal gå over ett år. Forskningsinstituttet Tel-Tek i Porsgrunn er prosjektleder og utfører prosjektet i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i Oslo.

Om din bedrift er en Abelia medlem, og er interessert i mer effektiv kunnskapsdeling og overføring i bedriften, kan du gjerne ta kontakt med prosjektet for å bli med som casebedrift.

Hva får casebedriftene ut av prosjektet?

  • Økt innsikt i egen situasjon mht. kunnskapsoverføring 
  • Mulighet til å teste og evaluere effektive metoder for kunnskapsoverføring
  • Hjelp til å komme i gang med bedre kunnskapsoverføring

Hva kreves av bedriften?

  • Må være Abelia medlemsbedrift 
  • Må bidra med noen timer i form av egeninnsats i prosjektarbeidet for å ta i bruk og teste metodene for kunnskapsoverføring i egen bedrift.

Ta gjerne kontakt med prosjektet for mer informasjon, eller for å bli vurdert som casebedrift.

Kontaktpersoner:

Anne Marie Fatnes: anne.m.fatnes@tel-tek.no Mobil: 91550933

Mary Anderson-Glenna:   mary.anderson-glenna@tel-tek.no   Mobil: 93845380

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold

kristin.saga@nho.no
Telefon
90181077