Alle skulle hatt et fagbrev...!

Nye kurs for lærebedrifter

Alle lærebedrifter kan melde seg på fylkets veilederkurs våren 2015. Førstemann til mølla! Påmelding http://vfk.empatix.no/veilederkurs Mer informasjon her:  www.vfk.no/utdanning

Publisert 19.12.14

Kompetanse og utdanning

Vi vet at dere har det travelt og kanskje velger egne bransjekurs for de ansatte som skal være sammen med lærlingen, men mener at fylkets tilbud er godt og at flere bør få delta.
Vi oppfordrer særlig medlemsbedrifter i opplæringskontor fra bygg,- håndverk- og elektrobransjen til å markedsføre veilederkursene i sine miljøer.
Det er flest deltakere på kursene fra offentlig sektor, og ledere er fornøyde med kompetansen de ansatte får. Det er viktig å styrke samarbeidet om læring på tvers, og på kursene møtes det offenlige og det private lærlingslivet.

Kontakt oss

Vivil Hunding Strømme

Rådgiver

NHO Vestfold

vivil.hunding.stromme@nho.no
Mobil
95936337