Hospitering

Bedriftene åpner opp for lærere

Skolen trenger oppdatert kunnskap og nettverk i næringslivet for å drive god undervisning.

Årskonferansen har inspirert skolen til å samarbeide mer med næringslivet

Publisert 11.08.14

Vestfold, Kompetanse og utdanning

Vi trenger alle kompetent arbeidskraft, og en måte å nærme seg dette på, er å knytte seg til nærmeste videregående skole gjennom å ta i mot en lærer for hospitering. Tidlig innsats og langsiktighet må til. Samtidig kan bedriften spre informasjon om sin virksomhet og utviklingen i sine fag. 

Bli en del av samarbeidet som trengs om vi skal få til arbeidet med skole-næringsliv dere også!  NHO stiller opp som koordinerende ledd mellom bedrift og lærer. Registrer din bedrift her om en lærer kan hospitere dette skoleåret.