Larvikbankens innovasjonsseminar 2015

Larvikbanken med samarbeidspartnere inviterer til innovasjonsseminar torsdag 3. september. Seminaret retter seg mot deltakere fra hele regionen og er en god oppfølger til NHO Vestfolds næringskonferanse #7millioner i mars.

Adm. banksjef i Larvikbanken Trygve Jacobsen er initiativtaker og prosjektleder for innovasjonsseminaret. -Jeg håper på mange deltakere på dette spennende seminaret, sier han.

Publisert 05.08.15

Vestfold og Telemark

Hovedtemaet for seminaret er vekst og utvikling av steders attraksjonskraft. Hva kjennetegner de stedene som lykkes best? Hva gjør de som andre kan lære av? I tillegg ser man på de viktigste trekkene for suksessfulle digitaliseringsstrategier, samt hvordan lykkes med å levere gode kundeopplevelser. Dyktige foredragsholdere vil dele beste praksis med deltakerne.

-Dette seminaret er viktig både for bedrifter, politikere, offentlig forvaltning og engasjerte samfunnsborgere sier Adm. banksjef i Larvikbanken Trygve Jacobsen. -En moderne leder ser at man må engasjere seg i stedsutvikling og jobbe aktivt med å skape attraksjonskraft både når det gjelder å bo, jobbe, drive bedrift og ha gode opplevelser i regionen.-Her kan deltakerne få faktisk kunnskap og beste praksis fra steder som faktisk har utviklet seg bedre enn snittet og som har lykkes, fortsetter Jacobsen.- Vi satser på interessante diskusjoner og innsyn i gode verktøy for hvordan samspillet med omgivelsene kan foregå, og hvilken rolle hver enkelt bør ta.

Trygve Jacobsen er engasjert i temaet og mener det er naturlig at Larvikbanken tar ansvar for et seminar som dette. -Vi må se på hvordan lokalbanken kan tenke nytt rundt sin samfunnsrolle, i takt med endringer i samfunnet rundt, sier han.

 -Attraksjonskraft handler ofte om «enkle ting som kan være vanskelig å få til», mener Jacobsen, og det vil variere for ulike målgrupper.-Unge vil for eksempel vektlegge bostedskvalitet, urbanitet, tilgang på jobb og velferdsgoder for familier, mens bedriftene vil etterlyse tilgang på kritiske ressurser for å drive sin virksomhet, for eksempel tilgang på kompetanse og arealer.

-En viktig faktor vi ofte glemmer handler om mer abstrakte forhold, sier Jacobsen. -Hva slags kultur kjennetegner stedet? Er det «lov» å lykkes? Består næringslivet av offensive og positive mennesker og holdninger? Er offentlig sektor en god medspiller? Klarer vi å løfte blikket utover egen kommune og se at vi er en del av en større helhet?

-I fremtiden håper jeg vi jobber enda sterkere med et felles Vestfoldperspektiv, avslutter Jacobsen, for Vestfold er ett bo- og arbeidsmarked, og aktørene bør stå sterkere sammen om å utvikle de fordelene vi har i fellesskap.

NHO Vestfold er en av samarbeidspartnerne for arrangementet, og regiondirektør Kristin Saga understreker viktigheten av Jacobsens poeng om å se Vestfold som en felles region. –Vi har alle enkeltelementer som kan skape attraksjonskraft, sier hun, men de må videreutvikles og settes sammen i en helhet. –Vi må også bli dyktigere i å fortelle omverden om mulighetene våre, og mitt håp er at dette seminaret samler mange engasjerte deltakere som får med seg konkrete verktøy hjem, og i ettertid jobber enda bedre for å utvikle Vestfold videre, avslutter Saga.

Du finner program og muligheter for påmelding her

 

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold og Telemark

kristin.saga@nho.no
Mobil
90181077